Westerse elite doodsbang dat Trump en Putin pad naar vrede en samenwerking inslaan

Source: Westerse elite doodsbang dat Trump en Putin pad naar vrede en samenwerking inslaan

Steeds weer als het Donald Trump betreft, blijkt dat de media (en natuurlijk de zich daarachter verbergende krachten) amok lopen. Vóór de ontmoeting met Putin stonden de angstdruppels al op hun voorhoofd. Er waren ooit tijden waarin men een toenadering tussen beide grootmachten als een positief teken opvatte en men er zelfs naar hunkerde. Momenteel lijkt dat echter voor bepaalde “machtigen” een ware ramp te zijn. Die toenadering en samenwerking is noodzakelijk geworden om het hoofd te bieden aan het tot nu toe succesvol gevoerde wanbeleid van de gemeenschappelijke vijanden die inmiddels alom bekend zouden moeten zijn. We mogen ervan uitgaan dat de aanvalsstrategie tegen de op de achtergrond actieve criminelen nu verder wordt versterkt. Het is de strijd tussen de “deep state”, Rothschild, Soros, EU, VN, NAVO, de mainstream-berichtgeving en daarmee de huidige machthebbers wereldwijd enerzijds, en de zich steeds meer roerende nieuwe alliantie (Trump, grote delen van het Amerikaanse leger, Rusland, en bepaalde onwelgevallige regeringen in Europa, zoals bijvoorbeeld in Hongarije anderzijds. Dat de huidige machthebbers zich niet zonder slag of stoot zullen overgeven, zal ertoe leiden dat de nodige slagen en stoten over en weer moeten worden uitgedeeld… -DGZ-