Westerse internet censuur wordt actief: Eerst grote onafhankelijke media in VS geblokkeerd

Source: Westerse internet censuur wordt actief: Eerst grote onafhankelijke media in VS geblokkeerd

“Het is een teken aan de wand dat progressief-links, nu het qua argumenten al lange tijd niet meer kan winnen, zich nu vergrijpt tot de klassieke censuurterreur die zo kenmerkend is voor totalitaire dictaturen.”

De argumenten zijn op, steeds meer mensen trappen er niet meer in en komen er nu vaker achter dat bepaalde kreten zoals bijvoorbeeld “sterkste schouders, hoogste lasten” (hieronder genoemd) bij het daadwerkelijk gevoerde beleid, gewoonweg niet aan de orde zijn en slechts kreten zijn om het volk in het gareel te houden. Het raamwerk dat men nodig had om de huidige orde (we bevinden ons al jaren in de nieuwe globalistische wereldorde, gebaseerd op gebakken lucht) werd al gestart vóór en tijdens het oprichten van de FED in 1913 en in het verdere verloop via de oprichting van andere Centrale Banken, het IMF, de BIS in Basel, De VN, de NAVO, de EU en alle daartoe benodigde onderafdelingen van die clubs, het creëren van onder meer de eerste en de tweede wereldoorlog en niet te vergeten het voeren van een propaganda-oorlog met als belangrijkste kenmerk de door de wereldcriminelen gecontroleerde media. De laatste fase van dergelijke processen die de natuurlijke orde op steeds grotere afstand zetten, gaat altijd gepaard met excessen en uitwassen die hun weerga niet kennen, maar desondanks voor het grote publiek verborgen blijven of niet onderkend worden. Enerzijds via propaganda en éénzijdige berichtgeving, anderzijds via het omkopen van het volk door middel van het beloven van steeds meer welvaart en het uitvoeren van socialistische programma´s die uiteindelijk door iemand betaald moeten worden. Het enige probleem daarbij is: de daardoor ontstane schuldenbergen zijn niet meer betaalbaar, waardoor aan het einde van de cyclus steeds oorlogen en conflicten in het leven worden geroepen (in de huidige tijd via het NAVO-wapen), teneinde de aandacht af te leiden van de ware oorzaak en veroorzakers van de huidige en komende neergang, die als het ware in het (fiatgeld-)systeem is ingebakken. Belangrijk is dat het volk niet in de gaten mag krijgen hoe die systemen functioneren en dat ze ooit zullen eindigen. Het grootse gevaar voor de huidige machthebbers en al hun handlangers als profiteurs, is juist die bewustwording bij de bevolking. Media die als alternatief worden afgestempeld en dat bewustwordings-proces bevorderen, moeten daarom monddood worden gemaakt.

Het op deze site en hierboven genoemde cyclus-scenario zou in de “normale” door de globalisten/Centrale Banken gecontroleerde en geleide neergang, ineenstorting en uiteindelijk (financiële) “reset” moeten leiden tot een volgende opwaarste cyclus die wéér geleid en gecontroleerd zou worden door diezelfde wereldcriminelen. Er móet een militaire component aan te pas komen. Een dergelijke verandering zal niet zonder slag of stoot te realiseren zijn… -DGZ-