When all else fails, resort to full scale war…

De Amerikanen willen hun oorlog weer hier en niet daar.

Hun imperium is “last stage” en dit is wat een imperium in verval doet vóórdat het ineenstort. West-Europa wordt in die val meegesleurd. Kenmerkend is ook dat men allerlei vormen of mengvormen van socialisme en communisme terugziet die allemaal vernietigend van aard zijn. Zo ontstaan verval, neergang, verloedering en sterk afnemende discipline over de hele linie die, naarmate de tijd vordert, door de meerderheid al niet meer waargenomen worden. 

Men kan dat wegkwijnen niet tegenhouden. Met open ogen kunnen we het dagelijks om ons heen zien en we kunnen de rot die ons als een met nepgeld gekochte kunstsamenleving door de stort geduwd wordt, als het ware ruiken. Alle logische en natuurlijke structuren (“niet werken, niet vreten”) zijn vrijwel verdwenen. Men vindt ze niet meer passen bij de tijd…

Het geheel wordt overgoten met een warm decadent sausje en lijkt er bovengronds waar het orkest nog speelt, voor de massa geen vuiltje aan de lucht te zijn, terwijl ondergronds het imperium geleid door HUN eigen stervend geldsysteem, al stinkend wegrot, en die kat in het nauw maak rare sprongen.

“Samen met het einde van de 80-jarencyclus staat ons nog wat te wachten.”  – Een imperium gaat ten onder… -DGZ-