Why the US will Collapse under Civil Unrest

Source: Why the US will Collapse under Civil Unrest | Armstrong Economics

“The next really bad period will be 2032 and from 2023 into that period, we are looking at society coming unglued. We will see our nation divide as will be the case in Europe – the EU will crumble to dust. There will be a great financial upheaval going into 2028.”

Wij noemen het wel eens “de minder comfortabele tijden” die aangebroken zijn. Neergang en verval komen in volle vaart op ons af en het heeft alles te maken met HUN EINDIGEND geldsysteem dat de komende jaren voor heel wat onheil en onrust gaat zorgen.

HUN EINDIGEND geldsysteem heeft in ieder geval al sinds 1971 gefunctioneerd in het belang van het regime en niet in het volksbelang, zoals we hier al vaker beweerden. Bij die af- en misleidende mismatch behoorde een schijnsamenleving en een schijndemocratie die de tot dan toe logische orde volledig kon ondermijnen. Die sinds dat moment kunstmatig gecreëerde kunstorde met als belangrijkste wapen de propaganda-kanalen, mondde uiteindelijk uit in het theater en de chaos waar we nu mee te maken hebben, aangezwengeld, gepromoot en gestimuleerd door alle in ieder geval westerse nationale regeringen die functioneren als handlangers van het regime en die dus niet regeerden en regeren in het volksbelang.

Het spreekt vanzelf dat het regime liegen noodzakelijk acht en voor het verbergen daarvan kosten noch moeite spaart. De werkelijke macht van het overkoepelende regime berust in feite alleen maar op de onwetendheid van de meerderheid van de bevolking en dat wil het regime graag zo houden. “Zou het volk weten hoe het volksbedrog functioneert, hadden ze die bestuurders al 50 jaar geleden met hooivorken verdreven of anderszins uit de samenleving verwijderd.” … -DGZ-