Wie de rechtszaal betreedt, is overgeleverd aan een gok

Het misdrijf mag geen grote gevolgen hebben voor de crimineel. Een verkrachter moet beschermd worden tegen een vonnis dat zijn gezinsplanning frustreert. De belangen van de vreemdeling met een verblijfsvergunning staan boven de belangen van het meisje dat hij verkrachtte. Behoud van een verblijfsvergunning dient een groter maatschappelijk doel dan bestraffing van de verkrachting.

Source: Wie de rechtszaal betreedt, is overgeleverd aan een gok

Dit is geen op zichzelf staand feit, het is één van de programmapunten die aan regeringen is opgedragen om uit te voeren. Dit sluit aan bij onze zienswijze dat men jarenlang gewerkt heeft aan het weggeven van belangrijke (top)functies aan mensen (waaronder rechters) die de nieuwe normaliteit ondersteunen, of anderszins gemakkelijk kunnen worden overgehaald om links beleid in de praktijk ten uitvoer te brengen, zelfs als door hun handelen de rechtsorde onderuit gehaald wordt. Wat enkele jaren geleden “slechts” als fluwelen-handschoen-beleid werd afgedaan, gaat steeds meer tekenen vertonen van openlijke discriminatie van de autochtone burgerbevolking, hetgeen weer aansluit bij onze stelling dat alle westerse regeringen mede daarom illegaal acteren. Het begon ooit met discriminerend voorkeursbeleid bij sollicitaties, nu discrimineert de justitiële macht al openlijk op basis van ras of afkomst… -DGZ-