Wie regeert?

Natuurlijk worden we niet geregeerd door de mensen waarvan wij moeten denken dat het onze bestuurders zouden zijn. De een noemt het “establishment”, wij noemen het (geld)regime. Het gaat steeds om geld, het geldstelsel en de hoeders ervan, inclusief alle nationale regeringen, die hun van het volk gestolen macht en volkscontrole eraan ontlenen.

Vanaf het moment dat ons het loonzakje werd ontnomen en lonen met medewerking en medeweten van de machtige werkgeverslobby (als onderdeel van het regime) verplicht aan een derde partij, een bank (ook regime), moesten worden overgemaakt, is een groot deel van de macht verschoven van de inmiddels volledig ontwapende en dus weerloze burger naar datzelfde regime, dat nu in alle haarvaten van de samenleving is doorgedrongen en alle facetten van ons leven wil controleren en sturen. Het spreekt vanzelf dat ons een dergelijke wanorde in geen enkel opzicht interesseert en alleen maar ertoe aanzet om zo min mogelijk in hun hamsterrad mee te draaien, en slechts op waakvlam voor de show een beetje mee te sputteren…

Kenmerkend is steeds dat de ware beleidmakers op de achtergrond aan de touwtjes trekken, in het verborgene opereren en liefst niet met hun kop in de krant of op tv komen. In alle westerse landen bepalen deze schaduwregeringen hoe het beleid, dat de belangen van het regime te dienen heeft, eruit moet zien. De kiezer mag duizenden keren naar de stembus rennen, het heeft geen enkele zin.

Fundamenteel verandert er niets en zeker geen terugkeer naar een logische orde. Die zou namelijk het volksbelang in een leefbaar land op een lager, maar niet met ongedekt geld gekocht, tijdelijk en illusionair welvaartsniveau dienen, en niet het regime…

De prijs voor die gekochte kunstorde zijn niet meer terug te betalen schuldenbergen en koopkrachtdaling, met als gevolg verpaupering, neergang, verloedering en uiteindelijk afbraak en/of hervorming van het geldstelsel dat steeds ingrijpende gevolgen heeft voor de wereldbevolking. Dat is het cyclische lot van elk ongedekt geldstelsel… -DGZ-