Wij willen die akkers en die weilanden…

Ze willen de grond van de boeren. Via voorafgaande stikstof-propaganda die het vooruitgeschoven vals argument moet verkopen, proberen ze via omwegen hun werkelijke doel te bereiken. Dat is de verraderlijke tactiek op alle mogelijke terreinen die het regime via vrijwel alle nationale regeringen laat toepassen.

Men probeert steeds een probleem in het leven te roepen, de laatste tijd steeds vaker aangeduid met “crisis“, om het volk een voorbereide en al vaststaande oplossing te bieden die het zonder “crisis”, nood en chaos nooit had geaccepteerd.

Steeds creëert men op kritieke en essentiële punten een schaarste (energie, voedsel, geld), die chaos, onzekerheid, nood, afhankelijkheid en armoede veroorzaakt. Aansluitend kan men dan de vermeende “oplossingen” weer panklaar presenteren, die uiteindelijk slechts de doelstellingen van het regime dienen: meer macht en controle… -DGZ-