Wilders achter bouwprotest: ’Kabinet heeft de boel zelf op slot gezet en doet nu nog steeds niks’

Source: Wilders achter bouwprotest: ’Kabinet heeft de boel zelf op slot gezet en doet nu nog steeds niks’

“Na de boeren komen ook de bouwers in opstand tegen het linksgroenliberale afbraakbeleid van het kabinet Rutte.”

Afbraakbeleid. Alle westerse democraten moeten zichzelf discrediteren. De afkeer van het eigen volk tegen dat beleid uit zich in de vorm van toenemende protesten… -DGZ-