Wilders: Tijd om ook in Europa de politiek schoon te vegen

Source: Wilders: Tijd om ook in Europa de politiek schoon te vegen

 “Het is tijd om ook in West Europa het moeras droog te leggen, en de elite van hun troon te stoten. Vreedzaam en democratisch, maar grondig. We moeten onze zogenaamde democratische systemen weer écht democratisch maken…” 

“Vreedzaam en democratisch, maar grondig.” Grondig, radicaal en fundamenteel veranderen is nu juist uitgesloten door het “democratisch” systeem zoals dat vandaag de dag functioneert. We denken dat meneer Wilders heel goed weet dat er fundamenteel niets kan veranderen, en hij weet ook dat wanneer hij ook maar enige aanstalten zou maken om een niet-vreedzaam en ondemocratisch proces te starten (wat in feite de enige oplossing is), hij binnen de kortste keren “gefortuynd” zou worden.
Ook de PVV speelt een rol: een politieke bliksemafleider. Net als de AfD in Duitsland mag het die rol blijven spelen en dat wordt door de hogere machten zelfs begroet. “Laat het volk demonstreren, hun onvrede kenbaar maken en zodoende stoom afblazen, maar beslissen doen wij.” Zo werkt het en niet anders. Kijk naar de feiten, kijk naar de praktijk. Dromen mag, maar het levert niets op. Er kómt geen “politieke vreedzame en democratische” oplossing. Daarvoor in de plaats maken we vanuit een bunkerpositie onze borst nat voor de werkelijke omslag, waarvoor de “ontstekers” al op meerdere locaties in de wereld geplaatst zijn… -DGZ-