Will the Sun Shine Again in the Netherlands? – The American Spectator | USA News and Politics

Source: Will the Sun Shine Again in the Netherlands? – The American Spectator | USA News and Politics

“The Dutch media are particularly uneasy about the coalition’s possible actions on immigration, especially of the Islamic variety. Wilders, of course, has for years been his country’s most prominent voice on the subject — a role formerly occupied by, in succession, Pim Fortuyn (who was murdered in 2002), Theo van Gogh (who was murdered in 2004), and Ayaan Hirsi Ali (who left for the U.S. in 2006). Owing to his frank talk about Islam, Wilders has lived for years in a bulletproof house, is driven to work in an armored car, has the most secure office in the Dutch Parliament (believe me, I’ve been there), and goes nowhere without a full-time cohort of six bodyguards…”

Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali… ze dienden niet de belangen van het regime, dat steeds uit was op afbraak van de natiestaat, liefst zonder grenzen, meer diversiteit en multicultuur… en ze werden daarom definitief verwijderd uit de samenleving… Het heeft er alle schijn van dat Wilders vooralsnog klemgezet wordt door de waakhonden Omtzigt en Schoof… en blijkbaar nog een serie in het duister agerende top- en beleidsambtenaren en “handler”

Voorkeursbeleid, positieve discriminatie of het achterstellen van de oorspronkelijke bevolking zijn (al heel lang verborgen toegepast, men praat er niet over dan bestaat het niet) schering en inslag geworden. Via massa-immigratie en de eigen bevolking discriminerend beleid hebben ze de frontale aanval ingezet op de oorspronkelijke christelijke en blanke bevolking van Europa en wordt als zodanig de eigen identiteit en dus de westerse civilisatie direct bedreigd.

Met een regime dat voorstander is van afbraak in een wereld die niet meer alleen door de Angelsaksen gedomineerd gaat worden, deels gebaseerd op hun wegkwijnend ongedekt geldsysteem, zal de zon in Nederland als profiteur van dat nu stervend systeem zeker niet gaan schijnen, ook al zou elke werkende oorspronkelijke Nederlander een miljoen euro bezitten.

De eigen identiteit, Lebensraum, rust, orde, discipline, veiligheid, zekerheid; vertrouwde normen, waarden, gewoonten, gebruiken en tradities worden hem immers ontnomen. Die omgekochte Nederlander weet alleen nog niet dat met slechts tijdelijk functionerend ongedekt systeemgeld niet alles, en zeker geen vrijheid afgekocht kan worden… -DGZ-