’Woningtekort komt door gebrek aan ambtenaren’

Niet alleen het tekort aan metselaars en andere vaklui, ook het gebrek aan ambtenaren is een oorzaak voor de huidige woningnood. Gemeenten melden dat het steeds lastiger is om ’de vaart in bouwplannen te houden’, staat in overheidsblad Binnenlands bestuur.

Source: ’Woningtekort komt door gebrek aan ambtenaren’

„Er is ambtelijke capaciteit nodig voor bestemmingsplanwijzigingen, procesbegeleiding, onderzoeken, onderhandelingen met marktpartijen, grondwaardebepaling, voor alles eigenlijk wat er bij bouwen en gebiedsontwikkeling komt kijken.”

Wat zou het een genot zijn om nog mee te mogen maken dat aan deze vorm van werkverschaffing en overheidsbemoeienis een eind komt. Na De Grote Zuivering is er voor al deze mensen geen plaats meer… -DGZ-