’Woningtekort ook in 2030 nog groot probleem’

Ondanks de schaarste aan woningen, zal de bouw van nieuwe woningen komende jaren teruglopen. Daardoor hebben bijna alle provincies over elf jaar een woningtekort, schrijven economen van ABN AMRO in een rapport over de bouwsector.

Source: ’Woningtekort ook in 2030 nog groot probleem’

Natuurlijk zorgt men via de gevolgde koers voor tekorten. Eén van de kenmerken van het ons bekende opgedrongen en op (bevolkings)groei gebaseerde systeem, is de gepropageerde en gestimuleerde niet aflatende stroom van mensen uit alle hoeken van de wereld. Krimp wordt niet getolereerd. De huidige bestuurders als grote profiteurs zullen die koers ook niet vrijwillig veranderen… -DGZ-