Woonruimte voor vluchtelaars…

“Everybody needs to start opening their doors. This is a shared responsibility.”

Iemand bepaalt dat iets een “gedeelde verantwoordelijkheid” is, en dat dus weer iedereen verplicht solidair met iedereen moet zijn en dan is dat blijkbaar zo. Zo werkt dat met volksvijandige nationale regeringen en HUN surrogaat-orde die met logische verhoudingen niets meer van doen heeft. De begrippen “dwang” en “verplichting” zullen we nog vaker gaan tegenkomen. Het “breaking point” voor de westerse waarden en orde is immers nog niet bereikt.

Tijdens een al of niet geprovoceerde noodsituatie op basis van welke zelf gecreëerde crisis dan ook, kunnen regeringen alles gaan afdwingen dat voorheen onmogelijk leek, onder meer op basis van de nu dreigende oorlogseconomie: confiscatie en Arbeitseinsatz… Het kan een gefingeerde klimaatcrisis, maar ook een oorlogssituatie zijn. Ze hoeven het beestje later maar een dreigende en angstaanjagende naam te geven. De media krijgen de opdracht om die “crisissituatie” onder de aandacht van het publiek te brengen en via hetze verder aan te jagen. Het volk kun je immers van alles wijsmaken… -DGZ-