Worden aso’s beschermd? | VROUW | vrouw.nl

Bron: Worden aso’s beschermd? | VROUW | vrouw.nl

“Maar het valt natuurlijk helemaal niet mee. Want als ik aan alle instanties vraag wat ze nou aan die hangjongeren gaan doen, is het antwoord kort samengevat: ‘Niks.”

Een werkelijk aanval op bestaand onrecht zou een aanval zijn op de huidige “rechtsorde” en daarmee de staatsmacht, die nu eenmaal leeft van onrecht. Een succesvolle effectieve aanval zou deze macht ten dele overbodig maken… -DGZ-