World Economic Forum: Gas Prices Must Go Even Higher — to Save Democracy

Source: World Economic Forum: Gas Prices Must Go Even Higher — to Save Democracy

Via dergelijke formuleringen wordt de indruk gewekt dat er een democratie zou zijn. Allang niet meer

Fossiele brandstoffen worden kunstmatig en opzettelijk duur en deels onbetaalbaar gemaakt om HUN groene energieplannen te legitimeren. Deze democraten dienen niet het volksbelang, ze dienen de heren van het geld en de macht. Het is een symbiose tussen de politiek en de machtige entiteiten, hier vaker aangeduid met “regime”... -DGZ-