“You are only free to say what we want to hear”…

“You are only free to say what we want to hear”… Vrije meningssuiting geldt alleen maar zolang het onze belangen dient en zolang het iets is wat wij graag horen…

Daar komt het in grote lijnen op neer. Grote bekende (social) media worden graag in het vizier genomen: ze hebben een groot en zelfs globaal bereik en voeden te veel mensen op, die dan wel eens op het idee zouden kunnen komen dat de waarheid door het regime angstvallig voor het volk verborgen wordt gehouden. Iedereen die in haar vaarwater komt, wordt vermorzeld en op welke manier dan ook uitgeschakeld…

Zoals gezegd, men is er als de dood voor dat teveel mensen “het licht gaan zien” en overlopen naar het kamp van de realisten, die weten dat ons een enorm volkstheater wordt voorgezet waarin voortdurend dezelfde stukken worden opgevoerd. Het gaat dan om voortdurende misleiding, afleiding, psychologische oorlogsvoering en het verbergen van waarheden en feiten, oftewel globaal volksbedrog door het regime dat in de eerste plaats een geldregime is, inclusief alle nationale regeringen die in elk land de desbetreffende het regime dienende uitvoering voor hun rekening moeten nemen. Het regime bepaalt, de regering regeert alleen maar…

Een hoofdrol in dat volksbedrog is weggelegd voor de propaganda-kanalen die daarom voor de massa steeds goed bereikbaar en betaalbaar zijn en dus blijven. De tarieven voor internet, televisie, telefonie en de bijbehorende apparatuur zijn in tegenstelling tot de prijzen voor energie en grondstoffen/levensmiddelen nagenoeg gelijk gebleven of slechts minimaal verhoogd: regime-reclame en staatspropaganda moeten ons immers zonder al te veel hindernissen blijven bereiken, nietwaar?  

Het geldregime voedt zich via haar eigen ongedekt(!) geld-systeem dat de hele wereldbevolking is opgedrongen en naar alle waarschijnlijkheid ook later, nadat het oude systeem is opgedoekt, weer op een soortgelijke manier zal worden voorgezet. Steeds geldt daarom voor hen dezelfde strijdkreet in de al eeuwen durende oorlog tegen het wereldvolk: jullie vreten wat wij jullie voorzetten en daarom hebben julie niets te willen en niets te beslissen.

Als het regime beslist dat het einde van HUN geldsysteem bereikt is, worden die oude structuren afgebroken en volgen er oorlogen. Wij bepalen alleen maar welke kleur onderbroek we vandaag aantrekken, gaat het om werkelijk belangrijke zaken, is onze rol snel uitgespeeld, en dat willen ze graag zo houden. De afgedwongen machtsverschuiving van volk naar geldregime (incl. nationale regeringen) heeft al veel eerder ongemerkt plaatsgevonden… -DGZ-