Zonder schuldenmachine verliest Nederlander € 20.000 inkomen, Amerikaan wordt straatarm

Source: Zonder schuldenmachine verliest Nederlander € 20.000 inkomen, Amerikaan wordt straatarm

“Ook deze cijfers en statistieken onderstrepen wat we al vaak hebben geschreven, namelijk dat het Westen feitelijk failliet is en enkel met steeds meer nieuwe schulden overeind wordt gehouden.”

De op basis van de verwachte systeemcrisis genoemde trend naar lagere inkomens gaat tevens gepaard met minder bevolking in de westerse landen. De omineuze “Deagel list of countries” probeert een voorspelling te maken met betrekking tot de toekomstige bedragen en aantallen… -DGZ-