Zorgen rond migratie

In 2007 kwam er het generaal pardon. Circa 28.000 illegalen kregen zo alsnog een verblijfsvergunning. Volgens politici waren zij tussen wal en schip gevallen als gevolg van de oude asielregels. Die waren inmiddels aangescherpt. Ons land zou na het pardon dus met een schone lei kunnen beginnen.

Source: Zorgen rond migratie

Onder meer die “VN migratie-plannen”, die deel uitmaken van de  (psychologische) oorlog tegen de volkeren, werden en worden uitgevoerd door onze vroegere en huidige democraten, die daarvoor nog ter verantwoording geroepen gaan worden. Nürnberg 2.0 loopt… -DGZ-