Zouden we het weer zo doen?

CDA-politicus Elco Brinkman pleitte vrijdag om ons stelsel van sociale zekerheid flink te versoberen. Volgens hem zouden we opnieuw moeten kijken naar zaken als kinderbijslag, de AOW en de Ziektewet. Ooit opgezet omdat mensen in armoede belanden als ze kinderen krijgen, weinig of geen pensioen hebben of ziek worden. Brinkman vraagt zich af of ons sociale stelsel nog past in de huidige tijd en of we het niet zouden moeten herzien.

Source: Zouden we het weer zo doen?

De laatste jaren van een fiatgeldcyclus gaan altijd gepaard met uitwassen, onevenwichtigheden/scheefgroei en een wirwar aan regels en voorschriften, waar vrijwel niemand meer een touw aan kan vastknopen. De meeste burgers zijn blijkbaar graag afhankelijk en gegijzeld zolang het geld binnenstroomt. Doe je dat jarenlang, treedt er een gewenningsproces op. Een terugkeer naar een “traditionele norm” zal niet geaccepteerd worden. Een grondige herziening van het sociale stelsel zal dan ook niet plaatsvinden, een beetje draaien aan de schroefjes is het maximaal haalbare… -DGZ-