Doorn in het oog…

Het is de Amerikanen een doorn in het oog dat het Midden-Oosten en dan met name Iran weer een centrale positie inneemt als het op internationale handel aankomt, onder meer via het geplande Belt and Road Initiative. Die nieuwe zijderoute moet China onder meer via Iran en Rusland verbinden met West-Europa, én….zonder scheepvaart, maar via weg- en treinvervoer. Er ligt geen zee of oceaan tussen Rotterdam en Peking. Het zijn alleen landverbindingen via een enorme landmassa…

Zoals we onder meer hier vaststelden, is de Amerikanen er alles aan gelegen om voortdurend oorlog te creëren in Europa en in het Midden-Oosten, juist met het doel die plannen te vertragen of te dwarsbomen. Noord-Amerika zou helemaal geïsoleerd worden als de plannen snel kunnen worden uitgevoerd.

Het imperium gaat langzaam onder, hun geldsysteem is op en uitgemolken. Met man en militaire macht wordt geprobeerd de rest van de wereld zo lang en zo goed mogelijk in bedwang te houden en nog de nodige klappen te verkopen. De imperialisten met in hun kielzog de met de vijand collaborerende Europeanen zullen die slag uiteindelijk verliezen… -DGZ-

Geen stijgende trend in hittegolven…

Het zal de groepsdruk zijn die ervoor zorgt dat mensen bang zijn om de juiste kant te kiezen.

“De resultaten zijn consistent met het onderzoek van Asch: een derde tot de helft van de deelnemers gaf een onjuist antwoord in overeenstemming met de groep, wat de kracht van sociale invloeden aantoontHet geeft dus wel meer inzicht in hoe volkomen normale mensen tot ongewoon gedrag kunnen worden gedwongen door iets simpels als groepsdruk.”

Zodra propaganda en beïnvloeding de meerderheid ertoe overhaalt om de leugen te accepteren, doen anderen dat ook… -DGZ-

…please don’t share this video…

They really don’t want the truth to get out, so please don’t share this video… -DGZ-

 

Onderzoek ING: veel steun voor straatje erbij bouwen

Source: Onderzoek ING: veel steun voor straatje erbij bouwen | Geld | Telegraaf.nl

Woningeigenaren en huurders die een eigen huis willen gaan kopen, zijn voorstanders.

De meerderheid die géén eigen huis mag, kan of wíl kopen, wordt niet gevraagd of ze nóg meer volk inclusief nóg verder toenemende herrie, onrust, onleefbaarheid, criminaliteit en vol geparkeerde wijken in hun buurt willen. 

Vraag en aanbod in evenwicht brengen door de vraag naar woonruimte te beperken, komt al heel wat jaren niet op het lijstje voor. Overbevolking en onleefbaarheid nemen dus verder toe. “Minder, minder, minder” wordt in de HUN kunstwereld steeds meer en nóg meer… tot de oorlog uitbreekt… aan alle fronten… -DGZ-

Het financieel-economische oorlogsfront…

Wat het Westen uit zichzelf kan, kunnen anderen ook als ze er door het Westen toe verleid worden: provoceren en escaleren. Weer een nieuw front en een nieuwe brandhaard in de maak. Naast de Oekraïne/Oost-en Centraal Europa, het Midden Oosten met de klassieke spelers Israël/Hamas/Hezbollah, Jemen, Iran, Saoedi-Arabië, China/Taiwan nu dan Noord- en Zuid-Korea. Alleen Noord-Amerika is er weer niet bij…

Vanuit Westers oogpunt lijkt het erop dat de hele wereld een Westers-gezinde houding aanneemt. Niets is minder waar… Sancties tegen Rusland bijvoorbeeld worden onder meer door Zuid- en Midden Amerikaanse staten, Aziatische landen, landen in het Midden-Oosten en Afrikaanse landen helemaal niet meegedragen. Zo’n 140 landen in de wereld doen er niet aan mee.

De kluif voor het rijke, vredelievend en democratische Westen met haar nieuwe normen en waarden wordt steeds groter… en dat tegen de achtergrond van een stervend op Westerse leest geschoeid geldsysteem, dat zonder oorlog al vanzelf zou imploderen. Zo is het namelijk steeds gebouwd. Het is gemaakt om af te sterven als het uitgemolken is. U wordt tijdens de EK geacht voetbal te kijken…

In feite heeft de rest van de wereld vooruitziend een voor de massa niet zo zichtbaar financieel-economisch oorlogsfront geopend, via onder meer de BRICS+-alliantie die al eerder de aanval op de US-(Petro)Dollar opende.

Iedereen wist namelijk dat neergang en verval in het Westen zouden gaan optreden en men kent de Westerse oorlogs- en vernietigingstactiekSamen met fysieke oorlogsvoering aan meerdere fronten, zou dat wel eens mede bepalend voor het verdere verloop kunnen zijn… -DGZ-

Goor volksverraad…

Het meest gore en ordinaire volksverraad in Nederland en andere Westerse landen heeft inmiddels de aandacht getrokken van buitenlandse journalisten die er nu breder over berichten.

“Het is zelfs al eerder andersom en men zette de logische wereld daarmee bewust op zijn kop. Hoe minder iemand doet, kan, weet, wil of over het algemeen betekent voor de samenleving, des te groter het voordeel en bevoordeling…”

Bevestigd wordt dat de oorspronkelijke eigen bevolking zwaar wordt achtergesteld bij illegalen. Het is bewust gevoerd vernietigingsbeleid zoals we hier keer op keer moeten vaststellen en die vernietigende koers wordt zonder vertraging voortgezet.

In dit verband herinneren we nogmaals aan de doelstelling van het WEF om via massa-immigratie de Westerse samenleving aan de rand van de afgrond te brengen

“Drive the good ones out and make room for the bad ones… YOU ARE, IN FACT, BEING REPLACED…”… Kwaliteit eruit, inferieure kwantiteit erin, en dat mag zo natuurlijk niet gezegd worden. Het zou wel eens te dicht bij de waarheid kunnen liggen. Zodra een regime ons gaat vertellen wat we te zeggen, te vinden, te menen en te denken hebben is het eind van vrijheden in zicht…

De huidige omstandigheden en toekomstverwachtingen nodigen in ieder geval niet uit tot ondernemen, hard werken of anderszins activiteiten ontplooien die hoofdzakelijk anderen dan de oorspronkelijke eigen bevolking van dienst zijn. 

Het hieronder gedane voorstel dat politici zich moeten bekennen tot ofwel het land en haar inwoners, óf loyaliteit bekennen aan de WEF globalisten die de Westerse bevolking van alle vrijheden wil ontdoen, is natuurlijk aan dovemansoren gericht. De politiek doet wat ze al tientallen jaren doet: afleiden, misleiden, bedriegen en liegen… -DGZ-

Het vernietigen van de logische orde…

Overal waar men uit is op het vernietigen van de logische orde, is discriminatie van de eigen oorspronkelijke bevolking aan de orde van de dag.

“Het is zelfs al eerder andersom en men zette de logische wereld daarmee bewust op zijn kop. Hoe minder iemand doet, kan, weet, wil of over het algemeen betekent voor de samenleving, des te groter het voordeel en bevoordeling…”

Hoofdzakelijk betreft het de Westerse wereld en dus naast Europa ook de VS, waar de reguliere orde volledig ondermijnd wordt en waar afbraak het doel is…  -DGZ-

Oppositie eist opheldering van Yesilgöz over nareis op nareis: ‘Fabel op fabel’

Source: Oppositie eist opheldering van Yesilgöz over nareis op nareis: ‘Fabel op fabel’ | Politiek | NU.nl

Zoals we hier vaker beweerden, kent een reguliere logische orde met een functionerende democratie geen asiel-instroom of massa-immigratie. In en dergelijke logische constellatie beslist een land autonoom en wordt primair beleid gevoerd in het belang van de eigen bevolking.

Daar is al tientallen jaren (!) geen sprake meer van. Regeringen en volk hebben niets te vertellen… Machtige entiteiten die de macht van het volk gestolen hebben, beslissen wat er gebeurt. Zij sturen vernietigende massa-immigratie aan, provoceren oorlog en halen de strop om de nek van de burger steeds strakker aan. 

Die asiel-stromen zijn bewust en met voorbedachten rade op gang gebracht door het alles bepalende en alles overkoepelende geldregime. Er moet immers met het oog op HUN falende geldstructuren en niet meer terug te betalen schuldenbergen, liefst en zoveel mogelijk buiten het zicht van de massa, afgebroken en vernietigd worden. Op de eerste plaats is hen de natiestaat een doorn in het oog. De combinatie oorlog, massa-immigratie, nieuw kunstgeldsysteem, leiden tot steeds meer controle over de massa, ook na de afbraak… Is er geen crisis of oorlog, maken ze er een.

Bovendien is er nog de eeuwig geldende Wolfowitz-doctrine die ervoor zorgt dat West-Europa (Duitsland) geen aansluiting mag vinden bij Rusland. Dat doel bereikt men door onder meer een vernietigende oorlog in het dichtbevolkte Europa te doen plaatsvinden. De machteloze Europese bevolking is steeds overgeleverd aan hogere machten en dus de belangen van de geo-politiek en geo-strategie.

Het beeld moet ontstaan dat de Amerikanen ons na de Tweede Wereldhervorming “gered” van de vijand zou hebben, en overal waar de Amerikanen niet meer weggingen om hun eigen imperialistische belangen te dienen en te beschermen, ontstonden conflicten en oorlogen. Hun macht neemt nu echter af, men is uit op een groter conflict en opeens hebben we weer een andere “vijand”.

Yesilgöz en anders acteurs spelen hun politiek spelletjes, laten terroristen en criminelen vrij rondlopen en mogen zich ook met andere belangrijke zaken niet bemoeien,. Dat doen anderen voor hen en voor ons… -DGZ- 

Xiputineus…

Je moet wel erg veel vertrouwen in de politieke systemen hebben om aan deze “gekozen” president van het machtigste land ter wereld nog enig geloof te hechten. Blijkbaar zijn er nog mensen die dat doen… 

Het zal eerder zo zijn dat zelfs een US-president net als leden van het politiek regerings-samenraapsel in andere Westerse landen niets te vertellen hebben. Het zijn slechts acteurs en charlatans. Anderen zetten op de achtergrond de lijnen uit, beslissen en bepalen… 

“Hij (Willem Oltmans) vertelde mij dat de echte macht in Nederland zit bij de secretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren in Den Haag. Keer op keer zag ik zijn gelijk bevestigd.”In een schijndemocratie schrijft de “handler” voor wat de secretaris-generaal te doen staat

Horst Seehofer: “zij die gekozen zijn, hebben niets te beslissen en zij die beslissen, zijn niet gekozen.”

Kan langdurig mondiaal volksbedrog nog duidelijker in woord en beeld gebracht worden?… Wij blijven in de bunker en binnen niet al te lange tijd in de schuilkelders, want ook een vernietigende (burger)oorlog hebben leden van het regime voor ons al op HUN verlanglijst geplaatst, met als zwaartepunt centraal Europa.

Bovendien hebben de Westerse plunderaars hun oog laten vallen op grondstoffen in de Oekraïne en Rusland. Grondstoffen en energie zijn de sleutel en men is op zoek naar mogelijkheden om Rusland te verslaan en hun grondstoffen te plunderen

Bovendien zeggen ze het gewoon en winden er al geen doekjes meer om… -DGZ-