Defensie klopt tevergeefs aan bij industrie: ’VDL Nedcar kan niet zomaar tanks bouwen’

Source: Defensie klopt tevergeefs aan bij industrie: ’VDL Nedcar kan niet zomaar tanks bouwen’ | Financieel | Telegraaf.nl

Wie had enkele jaren geleden gedacht dat het “vredelievende” Nederland nog eens aan het opbouwen van wapenindustrie zou denken?

We zien hoe regelmatige oorlogspropaganda het regime in het zadel houdt en er binnen de kortste keren een volledige ommezwaai mogelijk gemaakt kan worden. 

Voor ons geen verrassing. We voorspelden al heel wat jaren geleden dat het niet zo zou blijven als het toen was en dat de bevolking in een soort shocktoestand zou worden bevorderd. Vandaar steeds de oproep om (ook mentaal) voorbereid te zijn op een noodsituatie, die dan wel door het regime bewust in het leven geroepen wordt, maar die komt er…

Uitgangspunt hierbij is altijd geweest dat HUN geldsysteem eindig is en niet gerepareerd kan worden, maar wel vervangen moet worden. De geldcyclus eindigt altijd met vermogensverlies en oorlog

Tijdens een grote crisis en de daarbij behorende angsten zijn namelijk grote veranderingen en hervormingen mogelijk, die onder normale omstandigheden niet uitvoerbaar zouden zijn geweest. Bij gebrek aan een angstaanjagend horrorscenario creëert men er dus een… en ze zijn er nog niet… -DGZ-

Formatie zit muurvast: hakken in het zand, geen handreikingen, centrumlinks kabinet in beeld

Source: Formatie zit muurvast: hakken in het zand, geen handreikingen, centrumlinks kabinet in beeld | Binnenland | Telegraaf.nl

Terug bij af. Wilders die al zoveel gas terug nam dat er van zijn “allemaal het land uitgooien” helemaal niets meer terecht kan komen. De PVV is in diskrediet gebracht bij de massa stemmers die meenden nog iets te vertellen te hebben. De regime-coup lijkt weer geslaagd te zijn… Het regime wint immers altijd zolang het de van het volk gestolen macht blijft behouden.

De formatie-klucht had geen kans van slagen. De standpunten lagen mijlenver uit elkaar. Omtzigt is regime en stemde ook voorheen in het belang daarvan. Men wist dat, en om dan niet te spreken van een regime-coup wordt dan steeds moeilijker. 

Het volk stemde behoudend met de hoop op een zuchtje logische orde, maar krijgt in deze schijndemocratie wat het regime wil: de westerse samenleving ook in Nederland moet volgens de WEF-wens aan de rand van de afgrond gebracht worden, oftewel voortzetting van de gewilde vernietigingskoers die voor de gehele westerse wereld is uitgezet…

De wens van het volk wordt indien gewenst (bijna altijd dus), genegeerd. Het resterende sprankje hoop van de massa op een functionerende democratie zal weer vakkundig de nek worden omgedraaid. Het is niet nieuw, volksbedrog via het Rattenvanger van Hamelen-spel functioneert immers al tientallen jaren zo. Het valt alleen niet op… -DGZ-

Politici verstoren woningfeestje: ’Zieke markt die niet meer functioneert door regeldruk’

Source: Politici verstoren woningfeestje: ’Zieke markt die niet meer functioneert door regeldruk’ | Financieel | Telegraaf.nl

Zieke martkt, zieke samenleving en zieke geesten, zullen we maar zeggen. Van “markt” die in een reguliere orde leeft van vraag en aanbod is aan meerdere fronten allang geen sprake meer sinds men van de samenleving een kunstprodukt zonder logische structuren gemaakt heeft. Overheden willen alles regelen aansturen en indien gewenst bewust “kapotreguleren”…

Zoals we eerder vaststelden wordt alles dat door overheden (=regime) gewenst is, gerealiseerd en alles dat daarentegen NIET gewenst of gewild is, en deel uitmaakt van de inmiddels verguisde natuurlijke, logische orde wordt al tientallen jaren aangevallen en vernietigd.

Te denken valt hierbij aan de zorg voor o.a. orde, rust, veiligheid, herstel of in stand houden van traditionele normen, discipline, waarden, gebruiken, tradities, zekerheid, leefbaarheid en het beschermen van legaal verworven bezit. 

Wat overblijft is een schijndemocratie in een stervend nepgeldsysteem als surrogaat-samenleving die alleen nog maar zelf in het leven geroepen “problemen” en “crises” kent, die men voor rekening van de burger laat komen, zowel in financieel alsook in niet-financieel opzicht.

Die theaterwereld functioneert daarom ook maar tijdelijk, waarna de neergaande fase wordt ingezet. Later volgen dan definitieve afbraak en vernietiging, al of niet in combinatie met oorlog… -DGZ-

Traditionele waarden…

“Putin stated that a large, multi-child family should become the norm, the philosophy of society’s life. The main purpose of the family is the birth and upbringing of children, thus ensuring the continuation of the entire multinational people. Putin announced the launch of a new national project “Family.” 75 billion rubles will be allocated to support multi-child families in the Central Federal District and the Northwestern Federal District. From 2018 to 2022, the number of multi-child families in Russia increased by 26.8%. Within the next six years, we must achieve sustainable growth in birth rates. Russia will take additional measures to improve the demographic situation. Regions with birth rates below the average for Russia will receive assistance – no less than 75 billion rubles. Putin proposed extending the program under which the state partially repays the mortgage upon the birth of a third child — 450 thousand rubles. Putin instructed to extend the maternity capital program until 2030.”

Wat het westen via de grote oorlog tegen het volk al sinds tientallen jaren voortdurend aanviel en vernietigde, wordt elders in ere gehouden en hersteld. Verval en neergang zijn in de westerse kunstorde, baserend op en in stand gehouden met slechts nepgeld dat een beperkte levensduur heeft, voorgeprogrammeerd. De neergaande fase werd al veel eerder, samen met de aanvallen op de hier geldende normen, waarden, tradities en gewoonten, ingezet… -DGZ-

Atlantic Counsil…

Elk westers land heeft via politici en journalisten banden met allerlei deels ondoorzichtige “Atlantische” of “Transatlantische” verbonden. Ze dienen de belangen vna het Angelsaksische blok in Europa en ze pleiten dus luid met de voorstanders van oorlog in Europa mee… -DGZ-

“Do you think those politicians will ever admit that the climate is changing naturally and there is nothing we can do about it?”

Eenmaal gelogen en ze zullen moeten blijven liegen. Daarom wordt ons die CO2- en klimaatpropaganda dagelijks via allerlei kanalen en methodes naar binnen gegoten… -DGZ-

Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan – INDEPEN

Source: Kritiek uiten op klimaatwetenschappers kan je duur komen te staan – INDEPEN

“Samen met emeritus-hoogleraar Guus Berkhout runt hij stichting Clintel, dat het ongehoorde verhaal over klimaatverandering (dat er geen sprake is van een klimaatcrisis) bekendheid probeert te geven.”

Wat velen niet voor mogelijk houden of zich niet willen realiseren is dat het regime/álle nationale regeringen crises, problemen, onevenwichtigheden, onrechtvaardigheden, criminaliteit, gevoelens van onbehagen bij de massa, twijfels, onveiligheid en angsten zelf creërt. Ze hebben ze nodig.

Alleen op deze manier kunnen ze als “reddende engel” optreden en ons hun illusionair bestaansrecht proberen aan te tonen, aansturen en maatregelen treffen die steeds de massa betreffen. De nagestreefde volkscontrole wordt steeds completer. De strop om de nek van de burger wordt steeds strakker aangetrokken.

Zoals eerder beweerd zouden de meesten die waarheid niet aankunnen, ze zouden het niet geloven en hun wereld waarin zij nog steeds heilig geloven, zou als een kaartenhuis in elkaar storten. Het is nou eenmaal één grote tactische show die ons in HUN theater wordt opgedist. In werkelijk álle opzichten… De minderheid die de realiteit wél onder ogen gezien heeft, met feiten en waarheden een regime probeert te bestrijden dat leeft van leugens en bedrog, begeeft zich daarom op dun ijs… 

De taak van de propaganda-kanalen is om de massa weg te leiden van de aangedragen feiten en voortdurend de tegenovergestelde volksvijandige regime-versie aan de man brengen, én alle anderen te negeren, niet uit te nodigen, niet of zo min mogelijk aan het woord te laten of ze het woord te ontnemen en te criminialiseren. De politiek vervolgt ze dan of maakt ze (mond)dood. Iedereen die de voorgeschreven marsroute niet volgt en teveel macht dreigt te krijgen, wordt “gefortuynd” of anderszins uitgeschakeld… -DGZ-

‘Arbeidsmigratie lost personeelstekorten niet op’

Source: ‘Arbeidsmigratie lost personeelstekorten niet op’ | RTL Nieuws

Ook dit vermeende personeelstekort is op nationaal niveau op te lossen…als men zou willen. Men wil het niet, men mag het niet… whatever, het zal niet gebeuren. De volksvijanden hebben tekorten nodig om de vermeende vergrijzing als schuldige aan te kunnen wijzen die dan weer de reden is om “arbeidsmigranten” binnen te harken. 

Het in Nederland beschikbare arbeidspotentieel van 20 tot 60 jarigen is ruim voldoende om onmiddellijk alle personeelstekorten op te lossen, indien men die massa aan het werk zou zetten en/of meer uren zou laten draaien. Men wil dit niet, laat het op zijn beloop en creërt zodoende bewust weer een “probleem”… -DGZ-