“Time to make crime illegal again…”

De laatste tientallen jaren hebben ÁLLE westerse nationale regeringen er een potje van gemaakt door de logische orde opzettelijk volledig te ondermijnen. In HUN kunstorde loont criminaliteit, lonen wetsovertredingen, loont het aan de laars lappen van regels, en loont niet werken om welke reden dan ook.

Musk wil net als de meerderheid een logische orde, veiligheid, discipline en zekerheid. Musk is nazi… -DGZ-

REPO Act Passage Has Authorized Biden To Confiscate Russian Assets & Transfer To Ukraine

Source: REPO Act Passage Has Authorized Biden To Confiscate Russian Assets & Transfer To Ukraine | ZeroHedge

“We are very skeptical about this, because this is essentially the destruction of all the foundations of the economic system. This is an encroachment on state property, on state assets and on private property. By no means should this be perceived as legal action – it is illegal. And accordingly, it will be subject to retaliatory actions and legal proceedings,” 

Op basis van internationale afspraken en wetgeving is het illegaal om gestolen Russische tegoeden aan een ander land toe te kennen dat ook nog oorlogspartij is.

Oorlogsdronken betekent echter niet dat de Russische reactie en over het algemeen de reactie van de rest van de niet-westerse wereld milder zal uitvallen. De “rest van de wereld” heeft nog wat tijd nodig en kan momenteel haar troeven nog niet uitspelen. Het westerse systeem is in verval, maar het is nog steeds actief… -DGZ-

’Als bevolking niet meewerkt, dan verplicht spaargeld inzetten om woning te verduurzamen’

Source: ’Als bevolking niet meewerkt, dan verplicht spaargeld inzetten om woning te verduurzamen’ | Carrière | Telegraaf.nl

“Volgens de bank kan 95% van de huiseigenaren de investeringskosten van verduurzaming van de eigen woning (isolatie tot energielabel B en elektrische warmtepomp) financieel dragen met spaargeld of een lening. Daarbij mogen huiseigenaren in de berekeningen van de bank nog €10.000 houden als financiële buffer of om naar eigen wens uit te geven.”  Je mag nog iets overhouden van je eigen geld…

We waarschuwden: kijk uit met bezit en eigendom.

Dat men tot nu toe de eigenaren en bezitters van wat dan ook tot op zekere hoogte met rust liet, betekent niet dat dat ook de komende jaren gaat gebeuren. Bezitters en eigenaren verkeren in een benauwde positie als overheden steeds meer geld nodig hebben of de bevolking steeds meer verplichtingen wil gaan opleggen. Je moet in deze afbraakfase bij voorkeur gewoon niet of zo min mogelijk bij die categorie horen.

Bovendien zullen de mensen steeds vaker merken dat men hen via het “loonzakjescomplot” tot machteloos glazen burger gemaakt heeft. Ontkennen dat er spaargeld, vermogen, bezit en eigendom is, lukt niet meer. Alle financiële bestanddelen zijn voor overheden ter inzage, in binnen- en buitenland… tenminste voor zover het de van oorsprong hier geboren Nederlandse burger betreft. Overheden zijn er niet voor het eigen volk, hetgeen in de eindfase, waarin zelfs centrale banken en pensioenbeleggers zich met van alles en nog wat bemoeien, steeds vaker blijkt…

Huiseigenaar of niet, in de komende hete fase is elk groter bezit taboe. Er breken immers andere tijden aan… -DGZ-

“elk land warmt sneller op dan rest van de wereld”…

“Elk land warmt sneller op dan rest van de wereld”. 

Allemaal willen ze hun eigen volk er het eerst van overtuigen dat het bij hen eerder en meer “opwarmt” dan bij anderen… Hoort bij het spel… -DGZ-

Discipline…

Een logische orde kent een zekere mate van discipline. Ontbreekt die volledig, beter gezegd laat men toe dat discipline bijna niet meer mag voorkomen, krijg je zoiets als in de westerse wereld waar men met voorbedachten rade(!) op alle niveau’s en aan alle fronten discipline vrijwel “verbood”. Verloedering en toenemende (verborgen) criminaliteit zijn voorgeprogrammeerd… -DGZ-

Nederlanders passen zomervakantieplannen massaal aan na hitte en noodweer van vorig jaar

Source: Nederlanders passen zomervakantieplannen massaal aan na hitte en noodweer van vorig jaar | Lifestyle | Telegraaf.nl

“Van alle ondervraagden geeft gemiddeld de helft aan door de stijgende prijzen genoodzaakt te zijn hun vakantiegedrag aan te passen. De aanpassingen bestaan vooral uit het verminderen van het aantal vakanties en het kiezen voor goedkopere accommodaties.”

Blij als kleine kinderen zijn ze als ze maar ergens hitte, extreme temperaturen en de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering aan de haren erbij kunnen slepen.

Als we hun serieus lijkende onzin vergelijken met deze en soortgelijke berichten komen we van het lachen niet meer bij. Niet te geloven wat ze ons niet allemaal proberen wijs te maken… -DGZ-

Asielzoekers krijgen 30 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd: ’IND kan het werk niet aan’ 

Source: Asielzoekers krijgen 30 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd: ’IND kan het werk niet aan’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Voor allen die het niet al vele jaren geleden deden: het is voor de innerlijke gemoeds- en nachtrust beter om liever vandaag dan morgen te breken met de gedachte dat regering en overheden er voor het volk zouden zijn.

Keer op keer blijkt namelijk aan ÁLLE fronten dat het niet zo is, en dat met name westerse landen wier ALLES bepalende en ALLES overkoepelende geldsysteem aan de laatste ademtochten bezig is, en waar op basis daarvan verval, neergang en verloedering met volle kracht de eigen oorspronkelijke bevolking treffen, agenda’s en programma’s van andere entiteiten uitgevoerd worden.

Men probeert ons met ongekende brutaliteit hun onnatuurlijke en onlogisch surrogaat-orde ook nog te verkopen als een reguliere orde, waaruit blijkt over hoeveel criminele energie men beschikt…

Volksvijandigheid en afbraakbeleid blijken onder meer uit alle mogelijke vóór, tijdens en ná Corona genomen maatregelen, besluiten en geïnstalleerde (nood)wetgeving die een toenemende knevelwerking heeft en zal hebben op de eigen bevolking. Die vijandigheid heeft inmiddels alleen al ten aanzien van de ons ongevraagd en ongewild opgedrongen volksvervuilende massa-immigratie, dermate gore autoritaire trekjes aangenomen, dat mensen wel erg goedgelovig moeten zijn om niet te zien dat volksbedrog als een rode draad door de geschiedenis loopt.

Vrijheden en vrijheid van meningsuiting zullen steeds meer beperkt gaan worden, voor zover het meningen van dissidenten betreft. Alleen de staatsmening mag tellen en dat is over het algemeen de mening die ons via kranten en omroepen voortdurend om de oren gemept wordt… -DGZ-

Ook grote pensioenbelegger MN eist met €140 miljard snellere afbouw uitstoot Shell

Source: Ook grote pensioenbelegger MN eist met €140 miljard snellere afbouw uitstoot Shell | Financieel | Telegraaf.nl

De laatste jaren is het gemeengoed geworden om op andermans stoel te gaan zitten en dat iedereen zich met alles en iedereen bemoeit… alleen om op de juiste genderconforme-, klimaat-, CO2-, milieu- lhbtiq- of queer-golf te kunnen meedeinen. Eerder ging het om het juiste rendement, nu om de correcte ideologie… -DGZ-

Amerikaans TikTok-verbod in de maak

Source: Amerikaans TikTok-verbod in de maak | Buitenland | Telegraaf.nl

Blijkbaar komen bepaalde uitingen op TikTok te dicht bij de waarheid of worden er teveel (systeem)kritische geluiden verspreid die het regime niet bevallen. Reden genoeg om TikTok eens wat vaker te bekijken dus… -DGZ-