De vier ruiters van de Apocalyps

Dit scenario heeft betrekking op de financieel-economische kant van een noodzakelijk geworden reset op basis van de makro-economische cyclus en financieel-historische fenomenen, de naderende “energy cliff” en de demografische cyclus, het einde van de generatie baby-boomers…      

Er is een algemene levenswijsheid die zegt dat elke derde generatie weer bij “0” begint. Bij een gemiddelde generatieafstand van zo’n 25 jaar, komt men bij de derde generatie uit op ca. 75 jaar. Dit betekent dat elk zevende decennium (het Sabbat-decennium) gekenmerkt wordt door politieke en economische gebeurtenissen die leiden tot massief en massaal vermogensverlies en onteigeningen.

Uitgaande van een dieptepunt rond 1935 bevinden we ons op dit moment in de gevarenzone.

Gedurende elk Sabbat-decennium in de laatste 300 jaar doken naast de torenhoge schuldenstand telkens bubbels op in de vorm van “De vier ruiters van de Apocalyps”.

1. aandelen
2. onroerend goed
3. leningen/obligaties
4. grondstoffen (de anti-bubbel)

Na elke uiteengespatte bubbel werd steeds weer “geld” in het systeem gepompt teneinde de faillietverklaring nog een tijdje op te kunnen schorten. Daardoor nam de dynamische ontwikkeling van bubbel tot bubbel steeds verder toe, en het mag daarom duidelijk zijn dat de implosie van de laatste ballon fatale uitwerkingen zal hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat de centrale planners niets te dol is om de illusie van welvaart nóg langer overeind te houden en ondanks alle gepubliceerde crash-scenario’s bij met name aandelen de fatale bubbel nog moet komen, gevoed door een ongekend gevoel van optimisme bij “de normale man”. De insiders hebben al afscheid genomen of stappen uit bij nog verder oplopende koersen en laten de laatste stijging over aan de uiteindelijke slachtoffers.

De eindfase van een dergelijke cyclus gaat overigens steeds gepaard met meer uitwassen op sociaal-maatschappelijk gebied. De decadentie viert hoogtij, het verder onderdrukken van de waarheid, nóg meer burgercontroles en verboden, het (sluipend) instellen van censuur, natuurlijke normen en waarden worden vervangen door kunstmatige “nieuwe” waarden, meer lastenverzwaringen voor de burgers etc.  

De laatste “ruiter” verscheen telkens in de vorm van een grondstoffenbubbel en werd steeds vergezeld van extreme geldontwaarding en oorlog. De vergelijking met de financieel-economische ontwikkelingen en de geostrategische- en politieke veranderingen tijdens eerdere decennia is verbluffend. Mede hierdoor wordt in grote lijnen voorspelbaar wat ons te wachten staat. In het geschetste scenario gaan we uit van stijgende prijzen voor grondstoffen, toenemende geldontwaarding en uiteindelijk oorlog. De zogenaamde derde generatie kan beschouwd worden als de volledig in schulden zittende oorlogsgeneratie.

De vierde bubbel is de finale bubbel! Op basis van historische gegevens zou deze rond of kort na het jaar 2020 tot volledige bloei moeten komen, daarna zijn hoogtepunt vormen en pas dan voelbaar worden voor het grote publiek. Via exploderende consumentenprijzen en de voorheen genoemde massale onteigening en vermogensverlies komen de mensen er pas dan achter dat er een definitief einde is gekomen aan de voorgaande periode van schijnwelvaart.

Een bevestiging en nadere uitleg van deze cyclus kunt u in deze video bewonderen: The Everything Bubble: Stocks, Real Estate & Bond Implosion – Mike Maloney.

De ultieme bescherming tegen verlies is het (verborgen gehouden) bezit van fysiek goud en zilver, niets anders. Een grotere hefboomwerking wordt gecreëerd indien belegd wordt in aandelen uit de sector edelmetalen en grondstoffen. Dat is althans de logische en theoretische kant van het verhaal. Gelet echter op mogelijke nationalisering van het mijnbedrijf, de vergevorderde digitalisering en de inmiddels ontwikkelde controlemechanismen door overheden lijkt dit een gevaarlijke zijsprong. Aandelen van ondernemingen in bijvoorbeeld de goud- en zilversector zijn ook alleen maar “digitaal bezit”. Voor instanties ter inzage, te controleren, eventueel extra te belasten en zelfs te onteigenen. Wie het risico wil lopen moet het doen, de minder risicobeluste houdt het bij de aankoop van edelmetalen en laat ze rusten in afwachting van de komende ontwikkelingen. Wel is het aannemelijk dat met name bij goud er een groot risico bestaat dat overheden tegen die tijd verboden en (belasting)maatregelen uitvaardigen ten aanzien van het bezit en de verkoop van goud. Het oogmerk ligt dan gedwongen op op het grijze circuit en de zwart- en ruilhandel, die dan vanzelf ontstaan als niemand meer het klassieke steeds waardelozer wordende “regime-geld” accepteert…

Naarmate de tijd vordert zal de mediale aandacht verlegd worden van binnenlandse (economische) problemen naar de buitenlandse politiek. De “haviken” uit het militaire complex, de wapenindustrie en de machtige bankiers als financiers steeds uit op het provoceren van conflicten en oorlogen, zeker in deze fase van de cyclus…