Amsterdam: dom, achterlijk en naïef – De Nieuwe Realist

Door gastauteur Prof. dr. David Pinto Volgens D66 wethouder Kukenheim ‘past rebelsheid Amsterdam als een handschoen’. Kukenheim sprak in februari 2017 over zo’n staatsvorm toen ze spreker was op de nieuwjaarsreceptie van het slavernij-instituut Ninsee in Amsterdam. De wethouder hield toen een pleidooi voor een meer activistische opstelling van de stad tegen racisme en onverdraagzaamheid. […]

Bron: Amsterdam: dom, achterlijk en naïef – De Nieuwe Realist

“Amsterdam blinkt niet uit in rebelsheid, maar in bestuurlijk onbenul, domheid, achterlijkheid, en naïviteit.”

Een typisch links bolwerk dus. Met Amsterdam als hoofdstad van dit land zet ze de toon voor de overige wanorde in Neder-Bollywood… -DGZ-