Kabinet laat onderzoek doen naar ‘homolijsten’ bij gemeenten

Het kabinet laat onderzoeken of er in het verleden meer gemeenten lijsten hebben bijgehouden van afgewezen homoseksuele sollicitanten. Vorige week meldde het Stadsarchief Amsterdam dat daar tussen 1950 en 1958 dergelijke lijsten zijn bijgehouden.

Source: Kabinet laat onderzoek doen naar ‘homolijsten’ bij gemeenten

“Het kabinet laat onderzoeken…” En dan? Als het uitkomt gaat men graag even terug in de tijd. Ze kunnen ook nog verder terug gaan en dan treffen ze in persoonsdossiers bij bijvoorbeeld een ambtenarenpensioenfonds akten van “ontslag wegens huwelijk” aan. Het ligt er maar aan of het “trendy” genoeg is… -DGZ-