KPMG: Laagopgeleide subsidieert hoogopgeleide rond AOW

Het opleidingsniveau zou een rol moeten spelen bij de vaststelling van de AOW-gerechtigde leeftijd, omdat laagopgeleiden gemiddeld minder profiteren van de opgebouwde oudedagsvoorziening.

Bron: KPMG: Laagopgeleide subsidieert hoogopgeleide rond AOW

“Dat zegt accountantsbureau KPMG, dat spreekt van subsidiëring van hoogopgeleiden door laagopgeleiden.”

Je ligt dubbel van het lachen in dit land. Weer zoiets dat vrijwel onuitvoerbaar is. Welk criterium leg je dan aan? Het gemiddelde loon, het eindloon, de hoogst genoten opleiding, de laatste functie, de functie die je gehad had kunnen hebben indien…? Evengoed kun je dan de statistieken erbij halen waaruit blijkt dat vrouwen gemiddeld een aantal jaren langer leven dan mannen en dus ook jaren langer profiteren van pensioen. In dit geval zou je dan ook kunnen beweren dat er sprake is van subsidiëring van vrouwen door mannen. Dát zou dan op basis van keiharde cijfers die voor iedereen ter inzage zijn direct kunnen worden berekend en uitgevoerd, zonder poeha…. maar daar hoef je in poeha-land met talloze “heilige koeien” niet aan te denken… -DGZ-