Minister neemt ’drastische’ maatregel: inburgering makkelijker

Noodgedwongen laat minister Koolmees (Sociale Zaken) de teugels rond inburgering vieren. Het examenonderdeel dat baankansen voor nieuwkomers moet vergroten, wordt beknot. Met die ’drastische’ maatregel wil de bewindsman de woekerende wachttijden de baas worden.

Source: Minister neemt ’drastische’ maatregel: inburgering makkelijker

Dat is een interessante gedachtegang: er is (of men zorgt voor) een gebrek aan mensen die vaardigheden en kennis moeten toetsen, en als gevolg daarvan beknot men dan de voorgeschreven verplichting tot het volgen van een traject of opleiding. Lezen we in de toekomst ooit nog iets over het gebrek aan vakmensen, leraren, verpleegkundig personeel, kinderopvangers. CBR-examinatoren of ander geschoold personeel, kan dus heel simpel het voortraject veranderd, aangepast en ingekort worden zodat die (kunstmatig gecreëerde) tekorten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kwantiteit verdringt kwaliteit… -DGZ-