Politie Amsterdam bekijkt toestaan hoofddoek|Binnenland| Telegraaf.nl

De Amsterdamse politieleiding overweegt om een hoofddoekje toe te staan voor agentes. Op die manier hoopt de leiding meer allochtone agenten in het korps te krijgen.

Bron: Politie Amsterdam bekijkt toestaan hoofddoek|Binnenland| Telegraaf.nl

“Aalbersberg wil dat de helft van de nieuwe agenten een buitenlandse achtergrond heeft, zodat het korps meer een afspiegeling is van de Amsterdamse maatschappij.”

Een volgend voorbeeld van iets dat ons jarenlang als “normaal” verkocht wordt: het korps (of een andere willekeurige eenheid) moet een afspiegeling vormen van de maatschappij. De vraag of dat werkelijk moet en of dat effectief is m.b.t. bijvoorbeeld het bestrijden van de kleine criminaliteit, waartoe men blijkbaar niet meer in staat is volgens de recente berichten, wordt al niet meer gesteld. “Die pet past iedereen” wordt veranderd in “dit hoofddeksel past niet meer iedereen” en zeker niet in Amsterdam. We wachten op het moment dat iemand met het voorstel komt om via “voorkeursbeleid” vooral jonge “geambinioneerde” getraumatiseerde en verwarde illegalen met een criminele achtergrond in dienst te laten treden bij politiekorpsen… -DGZ-