Studente geschorst na belediging ouderen op Snapchat

Het Rotterdamse Albeda College heeft een studente geschorst omdat ze zich op sociale media op ‘onprofessionele wijze’ had uitgelaten over werken met ouderen.

Source: Studente geschorst na belediging ouderen op Snapchat

Tientallen jaren geleden is het proces gestart om het traditionele gezin de grond in te boren, teneinde de interesses en de belangen van consumptieafhankelijke structuren te verdedigen en absolute prioriteit daaraan te geven. In de gehele westerse wereld is men daarom overgestapt op financieel draagkrachtige tweeverdieners, waarin geen tijd, interesse of de behoefte is om voor andere gezinsleden op te komen of ze te verzorgen. Dát, beste lezers, beschouwen wij als een van de ware misdaden tegen de menselijkheid waaraan álle kabinetten en regeringen in álle westerse landen zich sinds pakweg de zestiger jaren van de vorige eeuw schuldig hebben gemaakt! Een desastreus en vernietigend beleid in dienst van de kopstukken die alleen maar oog hadden en hebben voor machtsuitbreiding en financieel gewin, en de laatste jaren steeds meer het instand houden van hun ondergaand profitabel geldsysteem. Om hun beschreven misdaden te verbloemen en te verbergen, werden – weer met behulp van en via de media als hun machtigste propagandawapen – de nodige acties ondernomen om ons voor te liegen hoe zeer de politiek zich bekommert om de zorg voor ouderen, terwijl men zelf de huidige ongure situatie willens en wetens in het leven riep. Hypocriet tot op het bot. Het is immer niet politiek correct om te beweren dat ouderen vrijwel geen nut meer hebben voor de “moderne” samenleving en je ze daarom maar beter kunt opsluiten in een tehuis. Maar het gebeurt wel. Dat een studente zich niet geforceerd politiek correct heeft geuit, gevolgd door de nodige commotie toont alleen maar aan dat politieke correctheid als een verlammende sussende deken over de werkelijke maatschappelijke (wan)toestanden gelegd wordt waardoor mensen zichzelf gaan controleren en aanpassen aan de gewenste denkrichting die door bestuurders dwingend wordt opgelegd. Vandaar dan ook weer de niet gemeende excuses van deze studente. Zij sprak op basis van de haar opgedrongen belevingswereld de waarheid en was eerlijk in haar uitingen. Zo af en toe komen de conflicten tussen de kunstwereld en de realiteit dan toch tevoorschijn. Bepaalde taken zijn voorbehouden aan het gezin, en overheden hebben daar niets te zoeken. Het bewust vernietigen van het gezin als hoeksteen van de maatschappij en het daarmee gepaard gaande “outsourcen” van (oude) mensen is in onze ogen daarom een misdadige handeling… -DGZ-