Verplicht solliciteren in de bijstand? | VROUW.nl | vrouw.nl

Bron: Verplicht solliciteren in de bijstand? | VROUW.nl | vrouw.nl

Inhoudelijk allemaal prietpraat. De bestuurders wilden het zo en krijgen het zo.

Hoe verder men bewust aanstuurt op een kunstorde in de gehele westerse wereld en dus de natuurlijke orde niet meer wenst te accepteren, hoe ingewikkelder, chaotischer, wanordelijker en crimineler de maatschappij wordt. Dat kunstwerk moet dan weer met een verlammende lappendeken aan regels, voorschriften, wetten en verboden door een leger aan bureaucraten bij elkaar gehouden worden, die er op hun beurt uiteraard weer dankbaar gebruik van maken door hun macht en invloed verder uit te breiden… -DGZ-