A Major Crisis Will Allow The Central Banks To Usher In A One World Currency:Brandon Smith

from X22Report Spotlight:

Source: A Major Crisis Will Allow The Central Banks To Usher In A One World Currency:Brandon Smith

Hierin onder meer de stelling dat de Centrale Banken, aangestuurd door de BIS in Basel, zullen gaan zorgen voor het neerhalen van het huidige financiële systeem. De Centrale Banken zullen er altijd voor zorgen dat het grote publiek afgeleid gaat worden, zodat deze banken niet als zondebok worden gezien, al is het via een oorlog ergens ter wereld. Aan de op de neergang volgende roep van de bevolking naar een oplossing zullen ze dan maar al te graag voldoen. Tegen die tijd zijn immers vermogens en allerlei tegoeden in dollars, euro’s, yen enz, inclusief aandelendepots en dergelijke, voor een groot deel verloren… -DGZ-