Belasting van 60% op vermogen ’niet buitensporig’

Twee mensen die 60% belasting moesten betalen over het rendement op hun spaargeld hebben niet buitensporig veel af te hoeven dragen. Dat komt voort uit twee proefprocessen tegen de ’spaartaks’.

Source: Belasting van 60% op vermogen ’niet buitensporig’

“Het gaat in de zaken om twee mensen die ongeveer 3 ton aan vermogen (box 3 in de belastingaangifte) hebben waarover belasting geheven moet worden.”

Conclusie: elk groter bedrag dat zichtbaar gemaakt wordt voor banken en overheden leidt tot een vorm van afhankelijkheid van voornamelijk de fiscus. De grillen en beweegredenen zijn niet te voorspellen en voor de toekomst nooit in te schatten… -DGZ-