Bezuiniging of Stimulus? – The Final Wakeup Call

Bron: Bezuiniging of Stimulus? – The Final Wakeup Call

“… voor onbepaalde tijd geen enkel begrotingstekort te accepteren, lagere belastingen, eenvoudiger belastingsysteem 10 – 20% voor iedereen, geen aftrekposten, geen subsidies en geen minimumlonen, in plaats daarvan salarissen op basis van inbreng en prestaties.”

Einstein: “Verwacht nooit dat de mensen die een probleem hebben veroorzaakt, het kunnen oplossen.”

De enige oplossing is een allesomvattende systeemafbraak met de aansluitende wissel, waarbij alle huidige structuren tot het verleden behoren. Een klassieke “reset” van het geldsysteem in welke vorm dan ook helpt ons niet verder. De huidige machthebbers zouden in dit geval namelijk de controle blijven uitoefenen. Er moet dwingend en radicale afbraak volgen om een gezonde wederopbouw te kunnen starten… -DGZ-