Column: Torenhoge belastingdruk gaat problemen opleveren

Op dit moment maakt Nederland deel uit van de Europese kopgroep van landen met de sterkste economie en de beste economische prestaties. We hebben bovendien een goed draaiend bedrijfsleven. Onze economische groei ligt boven de 3%, de werkloosheid is laag, het aantal vacatures loopt op tot 1 miljoen en voor de meeste mensen neemt de koopkracht toe.

Source: Column: Torenhoge belastingdruk gaat problemen opleveren

“Een gemiddelde werknemer van wie het bruto maandloon met 100 euro wordt verhoogd, krijgt netto slechts 45 euro uitgekeerd. Voor de werkgever leidt deze loonsverhoging tot een extra loonkostenpost van rond de 130 euro.”

Wie nog in staat is om zelf te rekenen, weet dit al jaren en heeft juist daarom het streven naar een hoger brutoloon al vaarwel gezegd. Een baan met meer verantwoordelijkheid of het draaien van meer uren gaat grotendeels ten koste van je eigen gezondheid en/of een verdere aanslag op je eigen (vrije) tijd. Ze kunnen het draaien en keren zoals ze willen, de feiten in de vorm van cijfers tonen aan dat een hoger loon over het algemeen niet loont… -DGZ-