Column: Voorbereiden op economisch zwaar weer

Volgens economische denktanks en beleggingsanalisten moeten regeringen en bedrijven rekening gaan houden met een neergang van de wereldeconomie. Wie afgaat op recente gunstige cijfers zal dit doemscenario wegwuiven, ook al omdat deze waarschuwing al meerdere keren is geopperd.

Source: Column: Voorbereiden op economisch zwaar weer

“…welke concrete maatregelen ze via een Nexit ons land welvarender gaan maken. Dat is een uitdagende opgave, want meer dan 80% van burgers in Nederland geeft aan tevreden te zijn. Ze vinden ook dat ze gelukkig zijn in Nederland en hebben een positief oordeel over onze economie.”

Hier geeft men aan waarin de mensen geïnteresseerd dienen te zijn: meer “welvaart”, tevredenheid, positief over de economie. Eigenlijk bedoelt men alleen maar de eigen financiële positie en eventueel werkgelegenheid. Of deze “gekochte” welvaart op een gezonde en eerlijke basis gerealiseerd wordt en daarmee duurzaam is, leidt tot onder meer nog hogere bevolkingsgroei, criminaliteit, natuurafbraak, en andere daaraan gerelateerde “problemen”, interesseert die meerderheid niet c.q. mag verder niet van belang zijn. Bovendien beschikken we nog steeds over de nodige Damocles-zwaarden… -DGZ-