De komende crisis voorspeld; Arno Wellens en Sven Hulleman

“U heeft het nog niet door, maar u bent al kapot”…

Onze schuldcultuur, de schijn van rijkdom, het mechanisme van waardebepaling van huizen en de komende “onaardigheden”. In “De politiek werkt mee -vervolg” richtten we onze blik ook al op de toekomst: Dat verandert pas als de vlam in de pan slaat, waarna ons dan opeens verkondigd wordt dat niemand dat had kunnen zien aankomen… -DGZ-