Greenspan: Amerika staat ‘economische aardbeving’ te wachten

Bron: Greenspan: Amerika staat ‘economische aardbeving’ te wachten

“…, waarbij de burger enerzijds aan een steeds indringender wetgeving ondergeschikt wordt gemaakt terwijl anderzijds de elites hun belangen hebben kunnen veilig stellen. De feilen dienen daarbij zoveel mogelijk onder de mat te worden geveegdWe leven nóg in de “uitstel van executie” fase.”