Het is niet de vraag of, maar wanneer de boel klapt. Econoom gaat in dit gesprek dieper in op ons bizarre geldsysteem

Ons huidige geldsysteem is ooit ontstaan vanuit de behoefte om de oorlogen van de elite te kunnen financieren. Als onderpand werden de burgers gebruikt.

Source: Het is niet de vraag of, maar wanneer de boel klapt. Econoom gaat in dit gesprek dieper in op ons bizarre geldsysteem

De wetenschap dat toenemende schulden zonder welke geen economie kan blijven draaien in combinatie met de reeds aangekondigde renteverhogingen in de Verenigde Staten, duiden op het hier vaker aangehaalde bewust (aanvankelijk geleidelijk) onderuit halen van het huidige geldsysteem. De steeds hogere rente op die aangegane schulden door particulieren, bedrijven en overheden zal uiteindelijk de strop vormen, en op termijn ook leiden tot onder meer flinke koersdalingen op de aandelenbeurzen. Bekijk het interview. De daarin voorgestelde oplossing via helicopter-money is ook maar een levensverlengende maatregel waardoor de overige negatieve verschijnselen (fraude, bedrog, toenemende criminaliteit en decadentie e.a.) niet worden verminderd, en de huidige machthebbers en centrale bankiers als de ware veroorzakers van de kunstmatig gecreëerde wanorde langer in het zadel kunnen blijven. Wat ons betreft zeer ongewenst. Radicaal afbreken en daarmee het definitieve einde inluiden van de huidige socialistische democratie is de enige permanente oplossing… -DGZ-