Pensioenpotje op losse schroeven

Het individuele pensioenpotje staat op losse schroeven. Polderonderhandelaars kijken nu nadrukkelijk naar een ander pensioenmodel dat dicht aanzit tegen het huidige stelsel.

Source: Pensioenpotje op losse schroeven

Er werd weer eens “gepolderd”. Mocht dit inderdaad zo blijven, hadden we in april 2017 weer een vooruitziende blik. Er komen naar verwachting geen fundamentele veranderingen en het blijft bij verplichte solidariteit met alles en iedereen, ondoorzichtig, geen eigen verantwoordelijkheid en dus geen eigen pensioenpotje. Men draait liever hooguit weer iets aan de socialistische schroefjes. Slagvaardigheid, knopen doorhakken, beslissingen nemen: in geen velden of wegen te bekennen. Zeker is het allemaal nog niet, maar men roeit weer aardig terug.

“Het pensioenstelsel is nooit grondig gereformeerd, gezond en waardevast gemaakt en dat zal in de toekomst ook niet gebeuren.”Wat te doen?… -DGZ-