Rijk in stenen, arm in geld

Meer dan een half miljoen gepensioneerde huiseigenaren hebben overwaarde in hun huis, maar kunnen die vaak niet verzilveren. De overheid moet ze te hulp schieten, vindt de Vereniging Eigen Huis.

Source: Rijk in stenen, arm in geld

Die mensen hebben er ook geen behoefte aan om de (huidige) overwaarde te verzilveren, anders was het al gebeurd. En toch vindt deze belangenclub dat weer de overheid moet gaan “helpen”. Als “hulp” wordt aangeboden waar niet om gevraagd wordt, gaan altijd alle alarmbellen rinkelen. Mocht de “oplossing” geboden worden in de vorm van een hypotheek op het huis, terwijl die groep over het algemeen schuldenvrij is, balanceert men naar onze mening met dit voorstel op het randje van onbehoorlijk- of zelfs crimineel gedrag. Blijkbaar is de gedachtegang dat wanneer jongeren in de schulden zitten, de ouderen uit solidariteit dan ook maar vrijwillig schuldenaar moeten gaan worden. 

Nu is het voor deze groep opletten geblazen of dit onderwerp in de toekomst een grotere mediale aandacht gaat krijgen. Onder verwijzing naar maatregelen die overheden kunnen treffen zodra er in financieel-economisch opzicht poep aan de knikker komt, zijn mensen die over geregistreerd bezit beschikken altijd de klos, en men heeft precies in kaart wie over dat bezit beschikt. Er kan een situatie ontstaan waarin men niet meer vrijwillig beslist, maar de overheid bepaalt dat je een hypotheek móet nemen en dat geld gedwongen afstaat aan diezelfde overheid, waarvoor dan in ruil een waardeloze schuldbekentenis wordt verstrekt. We wezen onder “wat te doen?” al op de Noodwet Financieel Verkeer. Die is er niet voor niets… -DGZ-