Trage formatie belastingstrop|Binnenland| Telegraaf.nl

Als er niet gauw een nieuw kabinet op het bordes staat, kan de belastingbetaler volgend jaar nog fluiten naar serieuze lastenverlichting.

Bron: Trage formatie belastingstrop|Binnenland| Telegraaf.nl

Maakt u zich geen illusies dat er een merkbare verschuiving plaatsvindt ten voordele van de actieve en presterende burger. Het zal blijven bij marginaal gepruts. Het bevoordelen van niet-actieven, onder welke noemer dan ook, heeft inmiddels dermate overdreven vormen aangenomen, dat een trendbreuk en een weg terug niet mogelijk is… -DGZ-