Tweeverdieners verdienen meer, inkomen eenverdieners omlaag

Het inkomen van tweeverdieners is de afgelopen tien jaar gestegen, terwijl het inkomen van eenverdieners met een partner er juist op achteruit is gegaan. Het inkomen van tweeverdieners was in 2016 ruim 5 procent hoger dan in 2011.

Source: Tweeverdieners verdienen meer, inkomen eenverdieners omlaag

“Dat eenverdieners meer belasting betalen is het doel van de overheid; die wil dat meer vrouwen gaan werken.”

De achterliggende ideologie is belangrijker dan het ooit door de overheid gepropageerde “sterkste schouders, zwaarste lasten”, waardoor een rechtvaardige inkomensverdeling alleen al op dat punt door toedoen van diezelfde overheid bewust wordt ondermijnd.

Bovendien werd er voor de categorie “lage gezinsinkomens” een inkomensafhankelijk toeslagensysteem geïnstalleerd, dat ervoor zorgt dat die groep mensen systematisch achterblijft: hogere lonen, extraatjes of compensaties leiden immers vaak tot een hoger bruto inkomen en (later) minder toeslagen. Per saldo dus vrijwel geen verbetering. Tweeverdieners boven de toeslaggrens daarentegen profiteren dubbel, de eenverdiener betaalt het gelag, en dat al jaren. En dat kán… omdat niemand zich er druk over maakt en omdat het zo gewild is… 

Het allesbepalende consumptie-circus dat draait op de hogere inkomens per huishouden moet immers draaiende blijven en alleen dát telt… -DGZ-