Waar blijven uw belastingcenten, 70% van overheidsgeld verdwijnt in het luchtledige

Nu niet flauw doen en zeggen dat er afgelopen weekend weer een half miljoen is verbrand om een stel beroepsoproerkraaiers onder politiebegeleiding van Amsterdam naar Dokkum v.v. te brengen…

Source: waar blijven uw belastingcenten? 

“…de Rekenkamer die moet toezien hoe de overheid uw geld spendeert, ziet maar in slechts 30% van de gevallen duidelijk waar het geld naar toe gaat.  ZEVENTIG PROCENT  (70%) !!!! verdwijnt in het luchtledige en niemand die het schijnt te weten, en wat nog veel erger is, de Rekenkamer heeft geen enkel sanctiemiddel om de diverse ministeries hard aan te pakken, desnoods de geldkraan dicht te draaien totdat een lek is gevonden… ”

Het opzettelijk niet meer traceerbare geld verdwijnt natuurlijk in allerlei projecten, aansturingsprogramma’s, talloze subsidieontvangers en meer algemeen beleidsmaatregelen die maar één doel hebben: de systemen in de gewenste “progressieve” richting draaiende te houden én ervoor te zorgen dat er geen fundamentele verandering kan plaatsvinden. Het gaat dan om miljarden en niet om “slechts” honderden miljoenen. Alleen al de sociale en de sociaal-culturele sectoren zijn enorme vernietigers, die als smeermiddel moeten dienen. Verspillen van belastinggeld c.q. oneigenlijk gebruik zijn dan ook de aanklachten… -DGZ-