Het financiële systeem (vervolg)

 

Er is ogenschijnlijk altijd geld voor alles en iedereen, en iedereen heeft recht op vrijwel alles alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Een vandaag de dag 20- of 30-jarige weet niet beter en doet over het algemeen geen moeite om verder te kijken dan zijn of haar neus lang is. Waarom ook? Alles draait, er is een baan(tje) of een uitkering, geld voor alles en nog wat, of kan bij gebrek daaraan mooi bij de bank worden geleend. Geen vuiltje aan de lucht dus.

Dat het hierbij slechts om geleend en “bijgemaakt” ongedekt geld gaat, wordt natuurlijk verzwegen en de illusie van rijkdom is een feit. Mensen zijn tevreden met hun schijnwelvaart, er is altijd inkomen (met of zonder werk) en het consumptiefeest kan beginnen. In die roes is het dan moeilijk om vast te kunnen stellen dat er ooit een eind zal komen aan al dat feestgedruis…
Uit het verleden weten we dat alle geldsystemen die gebaseerd waren op fiatgeld, uiteindelijk volledig werden weggevaagd, omdat dat geld terugkeerde naar zijn oorspronkelijke door niets gedekte waarde. Niets is nul, en dat is dan ook meteen de waarde die we voor de toekomst, ondanks alle kunstgrepen die door centrale banken en overheden worden toegepast, mogen verwachten. Zodra, onder meer door de onhoudbare schuldenpositie van overheden, bedrijven en particulieren, er geen mogelijkheden meer zijn om de boel draaiende te houden, zal een “reset”, in welke vorm dan ook, aan de orde komen. Bekend is ook, dat staatsschulden nooit terugbetaald zullen gaan worden in afwachting van “een andere oplossing”.

Belangrijk hierbij is te weten dat dergelijke grote veranderingen niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar dat ze bewust en vooral geleidelijk worden ingevoerd een aangestuurd om vooral de kudde af te leiden en niet voortijds wakker te schudden. De kopstukken, die uiteraard achter de schermen de richting en het beleid bepalen, weten namelijk drommels goed waar de schoen wringt en wanneer het tijdstip gekomen is om de stekker eruit te trekken. Vóór die tijd zullen ze proberen zondebokken in stelling te brengen, die later aan het volk als schuldigen worden gepresenteerd. Dit proces duurt jaren en is mede bedoeld om de aandacht af te leiden van de huidige gevestigde orde. De huidige praatjesmakers zijn de ware oplichters, inclusief alle leden van voorgaande regeringen en bestuursorganen. Een door hun toedoen noodzakelijk gemaakte reset van het geldsysteem zorgt namelijk voor het nagenoeg wegvagen van vrijwel alle (spaar)tegoeden en vermogens. Typisch voor alle resets uit het verleden is dat (hypotheek)schulden wel bleven bestaan. Hiet mag u dan een conclusie aan verbinden…

Verder naar “Hoe krijg je ze zover”…