Het financiële systeem

Voorheen was er sprake van een gedekt geldsysteem, waarin het voor overheden onmogelijk was om méér geld uit te geven dan de dekking (met goud) toeliet. De ellende, de neergang en de verloedering – tegenwoordig noemen ze dat vooruitgang en economische groei – kwamen pas goed op gang nadat voormalig president Nixon in 1971 verklaarde dat de gelddekking niet meer werd toegepast en er vanaf die tijd alleen nog maar sprake was van zogenaamd “fiat-geld”. Geld dus dat geen enkele dekking had en ongebreideld kon worden “bijgemaakt”. Dat was ook wel nodig, want onder het mom van o.a. meer welvaart, de gekweekte roep naar meer socialisme, meer economische groei, oorlogen voeren en het scheppen van meer werkgelegenheid moet er natuurlijk wel geld zijn om dat allemaal te kunnen bekostigen.

Recent verscheen de volgende Duitse reportage over dit systeem en de gevolgen.¨Die große Geldflut – Wie Reiche immer reicher werden.”

Dat er op een bepaald moment geld uit het niets kon worden gecreëerd, was natuurlijk voor regeringen en politieke partijen een buitenkans om het eigen bestaansrecht aan te kunnen tonen: “kijk eens wat wij allemaal voor jullie doen, ga dus de volgende keer weer braaf naar het stemhokje en kies voor ons”. Uiteraard krijgt voor dit doel elke halve zool en iedereen die kunstmatig beademd wordt kiesrecht, waardoor de huidige politieke orde zichzelf in stand kan houden en de cirkel weer mooi rond is. Het logisch gevolg zal zijn dat onze “democraten” zullen gaan pleiten voor vluchtelingen-stemrecht. Je kunt erop wachten.

Het is overigens niet zo dat banken en bankers altijd de criminele “banksters” zijn. Ook in dit geval wordt de aandacht afgeleid van de ware veroorzakers. Uit documenten en publicaties blijkt namelijk dat voornamelijk de Amerikaanse overheid via het blijkbaar almachtige en niet te controleren Exchange Stabilization Fund (ESF) al tientallen jaren lang de toon zette en het beleid bepaalt, waardoor uiteindelijk ook in 2008 de financiële bom barstte. Het ESF is een regeringsorganisatie die New York FED beheerst, het verborgen budget van de CIA beheert en als architect van onder meer het IMF en de Werelbank geldt. Via financiering door het ESF werd het wereldwijde propagandanetwerk (zie de mythen van de democratie) opgezet dat geleid heeft tot de huidige verstoorde structuren, zowel op financieel gebeid alsook ten aanzien van de huidig bekende (herschreven) geschiedenis. Het loont in ieder geval om op zoek te gaan naar de rol van deze buiten de publiciteit gehouden organisatie en tot welke criminele handelingen (o.m. witwassen, drugshandel, dubieuze ingrepen op financiële markten, het opzetten en financieren van een propagandamachine, moord etc.) deze in staat is…

Lees verder…