Hoe krijg je ze zover?

Via jarenlange voorbereiding hebben de machtige jongens in het verleden iets gecreëerd waarmee ze elke vorm van kritiek direct kunnen onderschoffelen: Mensenrechten! Kijk eens in een willekeurig dagblad en je zult versteld staan van de vele soorten rechten die er blijken te bestaan en wie er allemaal misbruik van maakt. Zo gezien heeft een nutteloze club als de Verenigde Naties wel degelijk enig nut gehad. Hetzelfde geldt natuurlijk voor al die onder- en parallelclubs van de VN. Waag het niet om je hardop af te vragen of iemand wel recht heeft op iets waar hij of zij nooit iets voor gedaan heeft, of -nog rechtser- de uitspraak te doen dat je een recht eerst moet verdienen, voordat je er gebruik van mág maken.

Ook de “Replacement Migration” (document verwijderd -DGZ-)komt uit de koker van die club. De gevolgen daarvan ervaren we nu aan den lijve. Vooral Duitsland, Zweden en Frankrijk lijken de grootste offers te moeten brengen. Het gevaar voor conflicten is in die landen dan ook het grootst. Uiteraard worden ook hier de begrippen economische groei, welvaart en het creëeren van meer werkgelegenheid als motivatie genoemd. Dat door dit gevoerde beleid de leefbaarheid en de levenskwaliteit schrikbarend achteruit hollen, interesseert ze geen moer.

Lees verder…