Zo gaan ze te werk…

Het stichten van verwarring, af- en misleiding, onzekerheid en angst bij de bevolking wordt bewust gecreëerd. Uit niets mag blijken dat er sprake is van de uitvoering van een plan dat volgens draaiboek gevolgd wordt. De grens van het feitelijk aantoonbare en de samenzweringstheorien is niet altijd precies aan te geven. Vaak is het een kwestie van “connecting the dots” en de rode draad zien en volgen. Niets gebeurt toevallig in deze wereld.

Een mooi voorbeeld om mensen te misleiden is het MH-17 gedoe. In de regel zijn militaire radarinstallaties in staat om de vliegbewegingen van elk fruitvliegje waar ook ter wereld te volgen. Uitgerekend in dit geval wil het niet zo vlotten met de bewijsvoering. Vervolgens worden hordes “experts” opgetrommeld die via de bekende kwaliteits-media uitgenodigd worden om “ter leering ende vermaeck” regelmatig meldingen of publicaties de wereld in te jagen en wij, de gewone stervelingen, mogen ons dan stukbijten op de vraag of Putin de boze wolf is.

“The deep state”, de verborgen regering, de schaduwregering of de onzichtbare macht boven de zichtbare regeringen maakt in feite de dienst uit. Of het nou de Rockefellers zijn, De Rothschilds, of andere machtige familieclans die via het stelsel van de Centrale Banken en tussenpersonen als een George Soros en andere pionnen hun plannen uitvoeren. Het maakt voor ons niet zoveel uit. Het belangrijkste is te onderkennen dat de wereld anders is dan men ons voorspiegelt en dat er krachten aan het werk zijn die de mensheid in een bepaalde richting sturen. In dit verband merken we op dat er nog een belangrijke groepering betaat die hier niet bedoeld wordt, waar nooit over gesproken wordt en waar bijna nooit rekening mee wordt gehouden. Het is misschien wel de ware drijvende kracht achter de komende ontwikkelingen… (meer hierover in “Wat eraan komt…”)

De tekenen wijzen erop dat bijvoorbeeld Brexit, de georganiseerde terroristenstroom naar onder meer Europa, Trump (“drain the swamp”), de geforceerde euro- en bankencrisis, de globale heroïnehandel, de geruchten en berichten over pedofiele structuren die blijkbaar reiken tot ver in de toplaag van de politiek, de media en koningshuizen, deel uitmaken van de uitvoering van het al jaren voorbereide plan om een radicale omwenteling te laten plaatsvinden. Er zullen waarschijnlijk steeds meer onthullingen komen die het gevoel van afkeer tegen de huidige machthebbers sterk doet toenemen. We belanden in een fase waarin de huidige regerende kliek zich in feite zelf diskrediteert en met toenemende ongeloofwaardigheid en haatgevoelens bij grote delen van de bevolking te kampen heeft. In feite hebben deze machthebbers zich in een grote val laten lokken, zonder het zelf in de gaten te hebben.

Dergelijke acties moeten in psychologisch opzicht zodanig voorbereid en uitgevoerd worden dat zelfs de zittende functionarissen, regeringsleden en andere bestuurs-criminelen niet in de gaten hebben dat te zijner tijd hun laatste uur geslagen heeft en ze geen kans mogen krijgen om te vluchten. Arrestatielijsten zullen dan ook niet mogen ontbreken. De belangrijkste aanklachtpunten zullen zijn: machtsmisbruik, zelfverrijking, verspillen van belastinggeld en de overige genoemde misdrijven en criminele handelingen van de keurige dames en heren. Wat in Nederland blijkbaar niet mogelijk is, neemt in Duitsland al aardig vorm aan. Hier worden de volksverraders al openlijk te kijk gezet: Project Nürnberg 2.0.

Lees verder…