Wat eraan komt…

De sleutel is het huidige financiële bedrogsysteem. Valt het doek voor het financiële systeem, zijn zowel de politieke structuren alsook de daarvan afhankelijke maatschappelijke en sociale orde verleden tijd. Wees voorbereid, geloof niets van wat er ik de krant staat, consumeer nu al zo min mogelijk, geen geld op een bankrekening laten staan, geen (hypotheek)schulden maken, mentaal afkeren van deze stervende maatschappij, en vooral politici (nogmaals, van welke partij dan ook!) en andere leuterkoppen lekker laten zwetsen en er geen aandacht aan besteden. Het wereldfaillisement is een feit, het moet alleen nog verkondigd worden. Zolang de georganiseerde destabilisatiefase waarin we ons nu bevinden en de voorbereidingen op de achtergrond nog niet zijn afgesloten, moeten we nog een tijdje door met de ellende. “Economies do not explode, they drown as the water rises one inch at a time.” Het artikel gaat ook in op de “scapegoats”, de zondebokken die eerst geïnstalleerd moeten worden… Tussentijds hebben we dan ook te maken met dikke rookgordijnen en gespeelde conflicten die uiteraard via de media flink opgeklopt worden, teneinde de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.

Terug naar de titel van deze site: De Grote Zuivering, voorafgaand aan een Systeemwissel van ongekende omvang. Er komt een andere wereldorde, maar niet de nieuwe. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bevolking in een schocktoestand en in paniek gebracht gaat worden via uitgelokte en gewilde conflicten, een dramatische gebeurtenis op financieel-economisch gebied of waarschijnlijk een combinatie van beide, voorafgegaan door de momenteel heersende fase waarin de huidige democratische politiek zichzelf in hoge mate discrediteert. Het vertrouwen in de politiek moet zienderogen afnemen. Geloofwaardigheid en besluitvaardigheid krijgen stevige klappen. Via allerlei aangestuurde ontwikkelingen en massapsychologische instrumenten en ingrepen wordt er een afbraakbeleid gevoerd, dat duidelijk zichtbaar is en leidt tot de inmiddels ontstane wanorde. De burger moet het gevoel krijgen en tot de overtuiging komen dat de huidige democratische bestuurders er niets meer van (kunnen) bakken.

Om te garanderen dat er een definitief einde komt aan het socialistische experiment, vooral gegroeid na de tweede Wereldoorlog, móeten er drastische veranderingen gaan plaatsvinden. Een volledige systeemwissel waarbij al het huidige volledig wordt uitgewist. Monarchieën in plaats van regeringen en parlementen, omvorming van de Europese landkaart. Groen, links, socialisme, (verplichte) solidariteit, mensenrechten, feminisme, LHBT-hype, EU, Euro, democratie, political correctness. In de prullenbak ermee, opnieuw beginnen zonder “resten” van het oude systeem over te nemen. De huidige zelf veroorzaakte “problemen”, zoals het fileprobleem, het woningprobleem, het vluchtelingenprobleem, het schuldenprobleem….allemaal in één klap opgelost. Geen geld, geen pensioen, geen uitkering, geen huis, geen auto. De welvaartstaat is dan geschiedenis en iedereen zal dan moeten werken voor zijn brood, voor zover er werk is. Alle overigen zullen dan aangewezen zijn op hulp van de eigen familie. Het gezin gaat dan weer een belangrijke rol spelen in het leven van de meeste mensen. De staat helpt niet meer omdat er geen geld meer is, simpel. Back to the roots. Niet werken, niet vreten. Door sterfte en vertrek c.q. emigratie en remigratie zal er in de westelijke landen sprake zijn van een aanzienlijke bevolkingsreductie. Een verwachting van die demografische ontwikkeling treft u hier aan. Al met al zou Nederland nog goed wegkomen. Geen idee waarom Nederland opeens een positieve uitzondering zou zijn.
Deze variant heeft de uitdrukkelijke voorkeur, ondanks het feit dat een dergelijke transitie veel ellende zal veroorzaken. Het grote voordeel is immers dat de huidige politiek-correcte links-rood-groene-socialistische kliek met zijn mensenrechten-, solidariteits- en gelijkmakings-hype dan voorgoed afgedankt zou hebben. Ze mogen na de omwenteling geen poot meer aan de grond krijgen. Al dat gespuis mag direct afgevoerd worden naar werkkampen: De Grote Zuivering!
Een dergelijke ingrijpende omwenteling kan alleen maar plaatsvinden zodra invloedrijke personen daadwerkelijk gaan opruimen en het volk stormrijp gemaakt wordt door voldoende ellende te veroorzaken, waardoor de roep naar een verlosser losbarst. Zonder afbraak van alle ons bekende structuren is er geen gezonde basis voor een nieuwe start op een veel lager niveau. Deze ommekeer is “alternativlos”. Het kán gewoon niet anders. Nieuwe “slanke staten” zijn in dit scenario de enige oplossing.

Het meer dan honderd jaar geleden aangevangen experiment met de socialistische democratie waarvan men niet wist hoe het zou uitpakken, kan beschouwd worden als een ontwikkeling in de menselijke civilisatie volgens het trial and error principe. Ondertussen heeft men vastgesteld dat het niet functioneert en dat het op den duur niet houdbaar en uitvoerbaar is. De voorstanders zullen enorm blijven tegenspartelen en hun waanideeën verder proberen uit te dragen en zelfs op de spits drijven. Veel aanhangers van de “Nieuwe Wereld Orde” blijven nog in een concept geloven, dat eigenlijk allang achterhaald is. De werkelijke initiatiefnemers hebben die ideologieën al begraven en blazen op de achtergrond de aftocht.

Alles wat ook maar enigszins links of linksgekleurd is, zal samen met de desastreuze gevolgen ervan voor de samenleving (zie o.m. de ziekelijke dogma’s van de “Frankfurter Schule”), gedemonteerd en volledig weggevaagd worden. Hiertoe behoort ook het gehele gendercircus inclusief de ondercategoriën feminisme en emancipatie, mensenrechten- en gelijkmakingsideologieën en over het algemeen de fluwelen handschoenen-politiek.

Lees verder…