Wat eraan komt… (Vervolg 2)

Wees dus voorbereid op roerige tijden, ook en vooral in mentaal opzicht. Het blijft niet zoals het is. Oorlogshandelingen in welke vorm dan ook zijn in aantocht, ook al betreft het enkel een pseudo-oorlog teneinde de gewenste veranderingen in te leiden. Onvoorspelbaar blijft welk initieel incident voor de escalatie gebruikt zal gaan worden. Zowel een grotere terreuractie alsook een ingrijpende gebeurtenis op financieel-economisch gebied kunnen de aanleiding daartoe vormen. Een geopperde methode is het door vermoedelijk partijen uit het “Zuid-Oost Aziatische gebied” overspoelen van markten met geld dat sinds eind mei 2017 beschikbaar is en nu op elk moment ingezet kan worden. Het vermeende probleem van de beperkte liquiditeit wordt onverwacht vervangen door enorme sommen geld die de markten overspoelen.

Wie zijn dan nu die ware machthebbers die zo lang mogelijk buiten beeld blijven?

Via oprichting van de Amerikaanse centrale bank in 1913 ontstond het schuld-geldsysteem zoals ons dat nu al zo’n 100 jaar door de strot geduwd wordt. Andere systemen worden niet toegestaan, concurrentie wordt niet geduld. Om dit systeem te kunnen installeren moesten destijds dwingend en met geweld alle andere systemen verwijderd worden. Daartoe behoorde o.a. het goud- en zilversysteem. Deze metalen moest men dus voor de lange termijn “uitschakelen”, anders gezegd wegnemen, onteigenen, stelen of bestaande schulden die in goud uitbetaald moesten worden, gewoonweg eenzijdig ongeldig laten verklaren.
Feit is echter dat er oude, maar nog steeds geldige schuldbewijzen bestaan die terugbetaling in goud verlangen, terwijl zelfs de laatste honderd jaar contracten en overeenkomsten gesloten werden die ook terugbetaling in goud vereisen. Betaling c.q. uitlevering heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Er is niet genoeg metaal om de oude schuld te vereffenen. Om de prijzen van goud en zilver te kunnen controleren riep men termijncontracten en derivaten in het leven om zodoende de prijzen kunstmatig te drukken.
Dat de Verenigde Staten de laatste 100 tot 150 jaar alle oude (keizer)rijken van de aardbodem moesten laten verdwijnen heeft natuurlijk alles te maken met de installatie van het huidige geldsysteem. Keizerrijken zijn inderdaad verdwenen, althans voor zover dat zichtbaar is. De “oude adel” is echter niet uitgeroeid. De nakomelingen van de bestaande en nog steeds opererende families zullen ooit wraak willen nemen op hun aanvallers en moordenaars, en wachten daartoe een geschikt moment af. Een moment dat aanbreekt als het huidige met geweld geïnstalleerde systeem stervende is. Vooral de steenrijke erfgenamen van het oude Chinese keizerrijk worden genoemd als de initiatoren van de komende aanval op de huidige machthebbers. Zij passen simpelweg de loopgraventactiek toe, wachten geduldig tientallen jaren af en slaan genadeloos toe als het niemand verwacht. Het “oude geld” gaat de macht weer opeisen en gaat zorgen voor een nieuw evenwicht en de vaker genoemde natuurlijke orde. Dat is dan ook de reden waarom de socialistische democratie radicaal uitgeroeid moet gaan worden. De hedendaagse socialistische kunstmaatschappij gaat simpelweg in geen enkel opzicht samen met een natuurlijke wereldstructuur.

De rol van Duitsland in het spel

Eerder vermeldden we al dat Duitsland als het machtigste Europese land een centrale rol in het omkeerproces kreeg toebedeeld. Gaat dat land (gedwongen) overstag, gaat Europa mee. Vrijwillig wijken de huidige bestuurders geen millimeter, of hebben de uitdrukkelijke opdracht om dat niet te doen. Het grootste deel van de vluchtelingenstroom is immers bewust en hoofdzakelijk naar onze oosterburen geleid. Het kookpunt zal daarom daar ook eerder bereikt worden dan elders. Naar onze stellige overtuiging zal in Duitsland de overgang voor het eerst zichtbaar gaan worden nadat de eerder genoemde dramatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die als ontsteker voor het vervolgdraaiboek moet dienen. Zoals gezegd, vrijwillig wijken voor andere machthebbers zal natuurlijk niet plaatsvinden. Wat overblijft is een gedwongen machtsovername.

In dit verband brengen we een opvallende gebeurtenis sinds de openstelling van grenzen voor “vluchtelingen” eind 2015 onder de aandacht. Vrijwel direct ná die openstelling moesten er “opeens” NAVO-troepen richting Oost-Europa gedirigeerd worden, teneinde de “Russische agressie” in de kiem te smoren. De vraag rijst of en in hoeverre legereenheden met relatief weinig mankracht iets zouden moeten uitrichten tegen Rusland. Bovendien is gebleken dat Oost-Europese landen samen met Oostenrijk een defensief verbond tegen massa-immigratie gesloten hebben, waardoor in grote lijnen de oude grenzen van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk weer een beetje waterig tevoorschijn komen. Mocht de vlam in de pan slaan en er is sprake van militaire actie die verbonden is met zuiveringsactiviteiten in Europa van welke aard dan ook, is deze in een later stadium ook afkomstig uit het oosten van Europa. En zoals u ongetwijfeld weet, maakt ook Rusland deel uit van Europa. Niet onvermeld mag blijven dat (aarts)conservatieve krachten in vrijwel geheel Europa ook achter de schermen actief zijn, regelmatig contact houden en ook aansturen op verdeeldheid en verzwakking van Europa teneinde hún anti-Amerikaanse, anti-EU (en bijgevolg pro-Russsische) koers te blijven varen. De namen van Dugin, Putin, Russische oligarchen en conservatieve orthodoxe leiders, Strache (FPÖ), Gauland (AfD) en Le Pen (FN) duiken in dit verband regelmatig op.

Wachten we af wat er gaat gebeuren.

Verder naar “Wat te doen”…