Wat eraan komt… (vervolg)

Hoe roei je nu iets uit, dat men honderd jaar lang in de koppen van mensen heeft proberen te beuken? Weer honderd jaar wachten en hersenspoelen? Geen denken aan. Mede ook veroorzaakt door een financieel systeem dat op zijn laatste benen loopt en van reddingspoging tot reddingspoging huppelt, moesten de bedenkers van de omvorming eerst weer de bekende zondebokken in stelling brengen. Ook hier komen we weer terug bij de eerdere vaststelling dat de islam jaren geleden bewust en aangestuurd geradicaliseerd werd. Niets gebeurt immers toevallig in onze wereld… Het zal ook daarom geen toeval zijn dat men natuurlijk weer onder het mom van “mensenrechten” opeens sinds het najaar van 2015 de grenzen opende voor “vluchtelingen”, waaronder duizenden potentiële terroristen en getrainde krijgers. Die moesten naar binnen gehaald worden en binnen Europa en de VS blijven. Dat is dan ook de reden waarom ze er niet of nauwelijks uit gegooid, en zelfs ontzien en beschermd worden. De psychologische werking bij dat soort mensen is dat ze zich in een onaangetaste positie wanen, zich boven de eigen bevolking geplaatst en oppermachtig voelen. Overmoedigheid kweken bij de vijand is nou eenmaal een oorlogspsychologisch spelletje. Bij de autochtone bevolking daarentegen worden haatgevoelens tegen de “indringers“ en de politieke pleiters van dat beleid steeds verder opgevoerd. Bovendien zorgt men er via de aanhoudende en nog toenemende stroom “vluchtelingen“ voor, dat de mankracht op peil gebracht wordt om voldoende verwoesting te kunnen aanrichten. Ze hebben nog een taak uit te voeren! In feite worden ze dus ook maar als zondebok en willige slachtoffers ingezet om een hoger doel te kunnen bereiken. Dat hogere doel is de transitie naar een andere orde onder gelijktijdige vernietiging van de heersende orde. Op dit punt komt plotseling Duitsland als centrale pion in beeld. Dat de stroom “vluchtelingen” bewust en hoofdzakelijk naar het economisch belangrijke Duitsland (Nederland speelt geen enkele rol van betekenis) geleid wordt is geen toeval. Als we spreken over de natuurlijke orde impliceert dit dat we nu leven in een onnatuurlijke kunstmatige en gecreëerde schijnwereld, een illusie, een Bollywood-wereld.

We staan aan de vooravond van burgeroorlog-achtige toestanden met mensen die Europa willen veroveren, in combinatie met (pseudo-)oorlogen elders op de wereld. Er kunnen heel wat mensen sterven, enerzijds via de (psychologische) oorlogsvoering en anderzijds via de min of meer parallel daaraan verlopende financiële ineenstorting.

Zo gezien weten Angela Merkel en consorten dus precies wat ze doen en wat de gecalculeerde gevolgen zijn van hun beslissing om de grenzen voor “vluchtelingen” wagenwijd open te zetten, terwijl Merkel & Co. daar in 2010 en daarvóór nog heel anders over dachten.

Er schijnt dus achter schermen behoorlijk wat druk te zijn opgebouwd en uitgeoefend teneinde politieke leiders vanaf 2015 opeens anders over immigratie en multiculturalisme te laten denken en beslissen. Het is niet natuurlijk, niet logisch, gericht tegen de eigen bevolking en men vaart daarmee bewust een vernietigingskoers. Zodra dergelijke ingrijpende veranderingen voor onze ogen plaatsvinden, is dit vrijwel altijd een alarmsignaal en is het zaak nooit enige waarde te hechten aan de officieel verkondigde argumenten, maar te blijven speuren naar de ware (achter)gronden. Die afbraak moet dan leiden tot het ontsnappen aan de wurggreep van de elitaire bankiers, de mondiaal agerende conglomeraten, wereldconcerns en de huidige socialistische democratie, die wordt gezien als de toegangsdeur tot een links-communistische Marxistische dictatuur. Zonder voorafgaande afbraak kan er nou eenmaal geen gezonde wederopbouw plaatsvinden.

Wat Europa betreft zouden we eindelijk verlost worden van het juk van de Amerikaanse inmenging en controle in Europa. Denk aan de militaire bases in Europa en de krampachtige pogingen om vooral Duitsland geen aansluiting bij Rusland te laten vinden. Via de oplossing van gecreëerde conflicten, met alle nadelige gevolgen vandien voor de bevolking, zal de landkaart in meerdere opzichten drastisch gewijzigd worden.

Waar het allemaal om draait is het neerhalen van het financiële systeem als bron en smeermiddel én natuurlijk de islam, het daarmee wegvagen van het socialisme en het definitief elimineren van alle aanhangers en vooral natuurlijk alle bestuurders en verantwoordelijken als uitvoerders. Daarbij is het van belang om de “linkse kerk” als het ware samen te smelten met de geradicaliseerde islam en zodoende één gemeenschappelijk front te creëren. Als “linkse kerk” is tegenwoordig de gehele huidige regeringskliek in het westen te beschouwen, vrijwel zonder uitzondering. In het wereldtheater spelen ook zij maar hun rol, veelal zelfs zonder het zelf in de gaten te hebben. Over het algemeen dienen ze de belangen van de wereldelite en niet die van de bevolking. Ze mogen niet meer zelfstandig beslissen over de te volgen koers en worden gedwongen om de trend te blijven volgen. Het is daarom van belang om vooral geen sterke mensen op topposities te plaatsen, maar eerder mensen die gemakkelijk te beïnvloeden, te chanteren of anderszins onder druk te zetten zijn.

Dat zij het waren die uiteindelijk de vijand het land binnengelaten hebben, zal ze natuurlijk door de overgebleven bevolking niet in dank worden afgenomen. Die volledig gehersenspoelde en trendvolgende groep “Gutmenschen” zal na de zuivering niet meer opduiken! Nadat uiteindelijk iedereen het land is uitgejaagd die er niet-westers uitziet, als “vluchteling” binnenkwam of een vleugje islam of moslim-geur draagt, mag men weer spreken van buitenlanders die hier niets te zoeken hebben.
De kopstukken die als insiders weten welke rol ze spelen zullen bijtijds moeten vluchten. Van Merkel is bekend dat ze in Zuid-Amerika over voldoende landgoed kan beschikken, indien nodig.

Lees verder…