Wat te doen? (vervolg)

Als werkende zo min mogelijk uren draaien. Betaal dus zo min mogelijk belasting, premies en heffingen. In het ideale geval zit je op of net boven het uitkeringsniveau. Zorgtoeslag, volledige huurtoeslag, vrijstelling voor het betalen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting, tegemoetkoming kosten internetabonnement en langdurigheidstoeslag zijn dan mooie bronnen van inkomsten waar je niets voor hoeft te doen. Let wel: het is het systeem van de vijand, niet het onze. Zij maken het mogelijk, niet wij. Veel vrije tijd om bijvoorbeeld een internetsite in elkaar te prutsen, met de hond te wandelen of nauwgezet de laatste ontwikkelingen in onze Bollywood-wereld bij te houden. Indien mogelijk genereer je inkomen via een dienstverband. Ook al is het een flutbaantje via de een of andere uitzendclub. Maakt niet uit, want zo gezien buig je het vermeend nadeel van slecht betaald (flex)werk om in een voordeel. Zorg op deze manier voor een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van overheden en instanties. Een doorgerekend voorbeeld van onze dodelijke toeslagenmaatschappij treft u hier aan, en dan is het inderdaad: WTF is hier aan de hand?

Zolang we het met het huidige systeem en de huidige regerende klasse moeten doen, geen vinger méér krom maken dan noodzakelijk. Mooi afwachtend in de loopgraven blijven zitten en voorbereiden op de komende gebeurtenissen. Protest en verzet via het passiviteits-wapen. Maak het leven zo aangenaam mogelijk door niets te doen. Kruip in je “bunker” en geniet op veilige afstand van het afbraakschouwspel.

Geen voor overheden en instanties zichtbare bezittingen. Als er niks is, kunnen ze je ook niks afpakken. Is er (spaar)geld of vermogen, koop dan voor minstens een deel daarvan zilveren en gouden munten of baartjes, anoniem en cash betaald. Geen certificaten, geen beloftes op papier, geen ETF’s, geen opties, geen bankkluis. Uitsluitend fysiek, in eigen bezit en verborgen, dus ook niet in de eigen woning. De vijand kan daar altijd toeslaan. Bij strikte opvolging van de regel “niets in huis”, heb je zelfs geen inboedelverzekering nodig. In dit verband ook nog even de waarschuwing dat de overheid via de Noodwet Financieel Verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden (welke dat zijn of kunnen zijn, vertelt ze ons natuurlijk niet op voorhand) wereldwijd alles in beslag kan nemen. Mochten er wanordelijke toestanden uitbreken, reken dan op banksluitingen en een run op supermarkten. Daarenboven een bedrag contant in je beurs en een voorraad aan houdbare levensmiddelen voor minimaal een maand is aan te raden. Denk ook aan drinkwater, eventueel noodzakelijke medicamenten en houdt rekening met tijdelijke uitval van de stroomvoorziening en internet.

De edelmetalen goud en zilver zijn de ultieme bescherming tegen geldontwaarding en tumult. Zodra in de toekomst de belangstelling voor deze bescherming gaat toenemen, is de verwachting dat ook de bekende criminelen hiertegen in het verweer zullen gaan komen. Voor de heersende kliek een “horrorgedachte” dat mensen zich financieel onafhankelijk zouden kunnen maken en dus buiten het systeem om gaan functioneren. In dat geval moet rekening gehouden worden met “belastende” maatregelen. Aankoop- of verkoopbelasting, winstbelasting, aankoop- of verkoopverbod tot en met een verbod op het bezit ervan is dan niet uitgesloten. Bovendien kan er altijd een deflationaire crash ontstaan, waarbij ook de prijzen van de edelmetalen fors onder druk komen te staan. Koop bij (forse) koersdalingen en als kranten berichten dat “experts” verdere dalingen voorzien, en niet als iedereen bij fors hogere prijzen opeens gaat kopen. Als bescherming tegen de te verwachten gebeurtenissen maakt het overigens niet uit tegen welke naar beneden gemanipuleerde prijs wordt gekocht.

Bij escalatie van conflicten is een vluchtroute geen overbodige gedachte. Grote steden in elk geval mijden. Instrueer zo goed en zo kwaad als het kan familieleden en bekenden. Vorm groepen en maak onderlinge afspraken. Indien mogelijk bewapenen en maatregelen nemen om je bezit en het eigen leven te beschermen. Bedenk dat de vijand bewapend is en dat in eerste instantie van buitenaf geen hulp te verwachten is.

Gelet op het feit dat een financiële reset steeds ten laste gaat van de burger die in voorkomend geval volledig onteigend wordt, is het zaak om vóór die tijd de zaakjes op orde te hebben. Soms vangen we geruchten op dat op de achtergrond gewerkt wordt aan een vervangend en gezonder financieel basissysteem waarin goud en eventueel zilver ankers van vertrouwen gaan vormen. Meer geld uitgeven voor allerlei leuke politiek socialistische wensdromen zit er dan niet meer in. Mocht in de toekomst een transitie gaan plaatsvinden, zit je met een eigen huis, een hypotheek en papieren tegoeden aan de verkeerde kant. Het mag duidelijk zijn dat de burger hier geen weet van mag hebben en er met geen woord over gerept wordt. Moeilijk te verbergen is het eigenlijk niet als we weten dat bijna niemand zich afvraagt hoe dat systeem eigenlijk werkt en vooral hoe het eindigt. Bovendien is het stemvee geconditioneerd om zich bezig te houden met allerlei nonsens die we dagelijks via kranten en journaals mogen begroeten. Belangrijker is te weten wat ons niet verteld wordt. Automatisch kom je dan uit bij internet als informatiebron. Hier bepaal je zelf welke informatie je via welke kanalen en op welk tijdstip wilt oproepen. In tegenstelling hiertoe kunnen de media beschouwd worden als éénrichtingverkeer. Anderen bepalen voor ons welke informatie verstrekt wordt. Zij bepalen de onderwerpen, de gespreksgasten en de tijdstippen waarop het de huiskamers ingetoeterd wordt. Aan die onzin hebben we geen enkele behoefte en leiden af van het werkelijke probleem.

Voor mannen het dringende advies om in onze vrouwvriendelijke wereld vooral geen huwelijkse relatie aan te gaan met een vrouw. Blijf in alle gevallen zelfstandig wonen. Gaat het mis, dan geldt in dit geval opeens: “vrouwen en kinderen eerst”, daarna wordt de man financieel uitgekleed tot op het bot. Een voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt is het opgebouwde pensioenuitzicht. Vrouwlief heeft op basis van de huidige wetgeving opeens een wettelijk recht op de helft daarvan, ook al heeft ze geen flikker uitgevoerd. Ze krijgt het gewoon in de schoot geworpen. Een reden temeer overigens om vooral géén prestatie te willen leveren. Vrouwen zijn over het algemeen veel gemakkelijker te beïnvloeden, consumeren graag en veel en zijn héél snel ontevreden in onze eisen- en rechtenmaatschappij. Zodra de moderne dames gaan klagen, geef ze het advies om snel lesbisch te worden, een kind te adopteren, aan het werk te gaan en snel weg te wezen. Waar naartoe interesseert ons niet, in ieder geval niet in onze buurt. Tegen een vrouw op oorlogspad is geen kruid gewassen. Ze weet in dat geval met willige medewerking van de bestaande vrouwvriendelijke oorlogsmachine opeens precies bij welke instanties zij huilend moet aankloppen, welk verhaal ze moet ophangen en wat ze moet doen om zoveel mogelijk geld uit andermans zak te kloppen. Zijn er daarenboven nog kinderen in het spel, dan heb je de hoofdprijs gewonnen. Mijdt vrouwen en kinderen zoveel mogelijk. Voor je het weet, wordt je beschuldigd van aanranding, verkrachting, mishandeling of zelfs pedofilie. De “rechten” voor de vrouw en het kind prevaleren altijd.

Wanneer je in staat bent om de (consumptie)knop in je hoofd daadwerkelijk uit te zetten en de overige adviezen opvolgt, verklein je de aanvalshoek voor de tegenstanders enorm, zonder over te moeten gaan tot verdere zinloze acties. Je leeft dan als het ware als een gepensioneerde die iets bijverdient. Druk je het inkomen voldoende, behoor je automatisch tot de groep mensen met een gering inkomen met alle daarbij behorende voordelen. Verhoging van huren en zorgpremies wordt automatisch gecompenseerd via een hogere zorg- en huurtoeslag. Nogmaals: het is het sociale wangedrocht dat de tegenstander zelf ontwikkeld heeft. Versla ze met hun eigen wapens. In de door hen gepropageerde ultra-open, extra-vrije, super-diverse en maximaal-bonte samenleving moeten onze visie en handelen dan ook maar met open armen ontvangen worden. Accepteer een deeltijdbaantje, pas eventueel je levensloop aan, opleidingen en behaalde diploma’s niet meer vermelden. Als in Nederland geborenen en getogen fysiek en psychisch gezond burger met slechts één paspoort, trek je bij sollicitaties meestal aan het kortste eind. Er wordt gediscrimineerd bij het leven. Ze willen je gewoon niet. Vechten tegen de bierkaai leidt tot spanningen en stress, en dat moeten we niet hebben. Gebruik je vrije tijd om van het leven te genieten, ga wandelen, geniet van de zon (tank vitamine D) en zorg voor je trouwe viervoeter.

Mochten er flapdrollen (m/v) opduiken die beweren dat ze die instelling niet kunnen waarderen, nodig ze uit om verder te gaan met hún leven op hún manier, leg ze geen strobreed in de weg, wijs ze op het feit dat hun mening niet de jouwe is en sluit meteen de discussie. Elke seconde die je verspilt aan oever- en zinloos geleuter gaat ten koste van je eigen vrije tijd…